• EN
  • DE

Odsłonięcie pomnika

10 Listopada odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika upamiętniającego ofiary zbrodni Katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Stanął on w miejscu poprzedniego pomnika Katyńskiego, tuż przy Bazylice św. Jadwigi. Inicjatorem pomysłu był Społeczny Komitet Budowy Pomnika Katyń-Smoleńsk. Projekt wsparł finansowo również Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, który uczestniczył w uroczystości wraz z Mateuszem Staniszem Przewodniczącym Rady Miejskiej.

W odsłonięciu pomnika oprócz burmistrza uczestniczyli Minister Beata Kempa Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, poseł Jacek Świat, poseł Piotr Babiarz, posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka, radny sejmiku Andrzej Jaroch, Starosta Waldemar Wysocki, przedstawiciele weteranów i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika. Całość wydarzenia Honorowym Patronatem objął Prezydent Andrzej Duda.

Obecny pomnik został wykonany z jasnego granitu. Na ramionach krzyża znajdują się inskrypcje „Bóg”, „Honor”, „Ojczyzna” oraz „Katyń 1940 Smoleńsk 2010”. Na skrzyżowaniu ramion krzyża umieszczono linearny wizerunek Orła Białego. Prosty, surowy monument nawiązuje formą i rozmiarami do drewnianego krzyża katyńskiego wykonanego z drewna dębowego w 1990 roku, który został zniszczony przez wichurę wiosną 2014 roku i to właśnie na jego miejsce postanowiony został nowy pomnik.

Odsłonięcie pomnika poprzedzone było mszą świętą sprawowaną przez jego Ekscelencję bp. Jacka Kicińskiego, który swej homilii mówił do zebranych - to spotkanie u stóp świętej Jadwigi, oddanie hołdu ofiarom zbrodni katyńskiej i upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej, uczczenie poległych, którzy zginęli w służbie Najjaśniejszej jaką jest Ojczyzna i oddanie im hołdu. Bóg, Honor i Ojczyzna są dla Nas drogowskazem i zachętą do budowania relacji i miłości do drugiego człowieka. 

W swoim wystąpieniu Burmistrz Marek Długozima podkreślał – Dzisiejszą uroczystością dajemy wyraz przeświadczeniu o tym, że te dwie daty: rok 1940 i rok 2010 zostały złączone ze sobą na zawsze. I dlatego składamy hołd pamięci zarówno ofiarom zbrodni katyńskiej, jak i tragedii smoleńskiej, bo byli to Polacy spod znaku najwyższych wartości, którzy razem z bohaterami minionych wieków tworzą fundament egzystencji naszego Narodu.

Na znak pamięci o ofiarach sowieckiego  ludobójstwa z 1940 roku, w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia” posadziliśmy w Gminie Trzebnica 21 „Dębów Pamięci”, w tym: trzynaście – w Lesie Bukowym. Dwanaście z nich upamiętnia krewnych trzebnickich rodzin, trzynasty – wszystkie ofiary  Golgoty Wschodu. Jest wśród nich dąb czternasty, który upamiętnia ofiary tragedii smoleńskiej. Mają one nie tylko przypominać o tej straszliwej tragedii sprzed 76 lat, ale równocześnie – mają szumieć na chwałę wszystkim pomordowanym, którzy nad dołami śmierci zachowali godność i honor do swego ostatniego tchnienia i zapłacili najwyższą cenę za to, by Polska nie została wcielona do sowieckiego imperium.

10 kwietnia 2010 r. do tego tragicznego pokolenia dołączyło 96 ofiar dramatu smoleńskiego – najwybitniejsi przedstawiciele naszego narodu na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim i prezydentem RP na uchodźstwie -  Ryszardem Kaczorowskim. Tego dnia chcieli oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej i upomnieć się o pełną prawdę o tym straszliwym ludobójstwie. Wśród nich była też  poseł Aleksandra Natalli-Świat – krewna znanej w Trzebnicy pani dr Jadwigi Swędzioł.  Pani poseł, wybierając się do Katynia, chciała nawiedzić miejsce śmierci porucznika Czesława Jezioro, który był bratem jej babci. Chciałbym podziękować osobom ze społecznego komitetu za wkład i zaangażowanie w powstanie tego pomnika, a w szczególności Adamowi Kępie Henrykowi Jacukowiczowi, Tytusowi Czartoryskiemu, Edwardowi Moskwie, Adamowi Marcinko i Zenonowi Janiakowi.

Jacek Świat Poseł Prawa i Sprawiedliwości – Moja żona była bardzo związana z ziemią Trzebnicką, tu się urodziła, tu się uczyła. Cieszę się, że właśnie tu stanął ten pomnik, który upamiętnia ją i inne ofiary katastrowy smoleńskiej oraz zbrodni katyńskiej. Trzebnica zyskała wspaniały monument, który służyć będzie podczas uroczystości patriotycznych, będąc żywym symbolem pamięci.

Minister Beata Kempa Szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Często bywam w Trzebnicy i widzę, że to miasto które szanuje tradycję i historię. Dziś w sposób szczególny udało się upamiętnić wszystkich tych, którzy na tą pamięć jak najbardziej zasługują. 

Adam Kępa Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Jestem bardzo wzruszony tą chwilą i tym pomnikiem, który w należyty sposób upamiętnia tych, którzy zginęli za to, że chcieli bronić swojej ojczyzny oraz tych, którzy lecieli by oddać im cześć w miejscu ich śmierci.

Tytus Czartoryski Społeczny Komitet Budowy Pomnika Katyń-Smoleńsk -  Ten pomnik powstał z potrzeby gorących serc polskich patriotów, którzy są bogactwem i chlubą ziemi trzebnickiej. Ten ogromny wysiłek nie byłby możliwy bez życzliwości i poparcia społeczeństwa oraz władz samorządowych, które wsparły naszą inicjatywę.

Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Wojskowej oraz Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.