• EN
  • DE

Boisko przy SP 2 prawie gotowe

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 dobiega końca. Teren inwestycji wizytował Burmistrz Marek Długozima wspólnie z dyrektor SP 2 Grażyną Kantecką. Obecnie trwają prace związane z ułożeniem nawierzchni bieżni sportowych, oraz montaż stanowisk do pchnięcia kulą oraz skoku w dal.

Oprócz nawierzchni do uprawiania sportów drużynowych, takich jak koszykówka, siatkówka czy piłka ręczna, boisko będzie wyposażone także w bieżnię sprinterską sześciotorową i długodystansową bieżnię okrężną czterotorową. Będzie ona stanowić alternatywę dla bieżni znajdującej się na Trzebnickim Stadionie Miejskim Fair Play Arena. Stanowisko do skoku wzwyż, skocznia do skoku w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą, to kolejne atuty obiektu, który z pewnością przyczyni się do rozwój lekkoatletycznych talentów wśród trzebnickiej młodzieży.

Cieszę się z podjętej decyzji, ponieważ powstające boisko wielofunkcyjne jest wywiązaniem się z obietnicy, którą złożyłem dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ich rodzicom. Jest ono kolejną inwestycją w edukację i sport, uzupełni tym samym istniejący kompleks edukacyjny o obiekt będący nowoczesną kuźnią talentów lekkoatletycznych – powiedział Burmistrz Marek Długozima wizytując teren prowadzonych prac – Jednak to nie koniec inwestycji przy Szkole Podstawowej nr 2, bowiem już niebawem rozpoczniemy prace nad nowoczesną halą widowiskowo-sportową, która będzie kolejną wizytówką Gminy Trzebnica i posłuży jeszcze lepszemu rozwojowi i promocji sportu. Oprócz tego wspólnie z panią dyrektor rozmawialiśmy także o możliwości zagospodarowania terenu znajdującego się z tyłu, w podwórku budynku, gdzie powstaną ścieżki edukacyjne  dla dzieci – zakończył.

- Cieszę się bardzo z powstającej inwestycji i myślę, że uczniowie w pełni wykorzystają jej potencjał rozwijając swoje lekkoatletyczne talenty. Podjęta przez Pana Burmistrza decyzja o budowie obiektu pokazuje, że zna on potrzeby naszej szkoły i stopniowo je realizuje, a mająca powstać hala jest tego kolejnym przykładem powiedziała Grażyna Kantecka.

Warto dodać, że w ramach rozwoju kompleksu edukacyjnego mieszczącego się w sąsiedztwie Trzebnickich Stawów, oprócz nowopowstającego boiska oraz wspomnianej nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej, zbudowane zostanie również przedszkole wraz ze żłobkiem. Według wstępnych ustaleń, znajdzie się w nim pięć oddziałów przedszkolnych z miejscem dla 125 dzieci oraz trzy oddziały żłobkowe, które przyjmą aż 80 dzieci. W pobliżu obiektów planowana jest również budowa nowego parkingu.