• EN
  • DE

Spotkanie Burmistrza Gminy Trzebnica z mieszkańcami

Zmiany w Przychodni Zdrowia w Trzebnicy, koncepcja zagospodarowania Winnej Góry oraz strefa kibica na EURO 2012 – to trzy główne zagadnienia, które były przedmiotem dyskusji podczas spotkania Burmistrza Gminy Trzebnica z mieszkańcami.

Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim i cieszyło się dużym zainteresowaniem. Na samym początku głos zabrał burmistrz Marek Długozima, który przywitał zebranych gości, przedstawił prelegentów oraz podziękował za tak liczne przybycie.

Pierwszym poruszonym tematem, który omówiła Dyrektor Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego Anna Imielska, były zmiany zachodzące i mające nastąpić w Przychodni Zdrowia w Trzebnicy. Przedstawione zostało dokładne sprawozdanie z prowadzonych prac, a Dyrektor Zakładu bardzo chętnie odpowiadała na wszelkie pytania i wątpliwości trzebniczan.

Kolejnym zagadnieniem, któremu poświęcono sporo czasu i uwagi, było przedstawienie przez Katarzynę Styperek z Wydziału Architektury i Urbanistyki pomysłów na zagospodarowanie Winnej Góry, stanowiska archeologicznego oraz budynku byłej cegielni. Projekt realizowany jest w ramach współpracy Urzędu Miejskiego z Instytutem Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W dyskusję chętnie włączyli się przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej oraz wieloletni lokalny działacz Roman Chandoha.

Zorganizowanie strefy kibica w Trzebnicy podczas meczów EURO 2012, było ostatnim zaprezentowanym podczas spotkania zagadnieniem. Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz omówił propozycje miejsc ulokowania takiej strefy kibica, zawierającej m.in. telebim z nagłośnieniem, punkty gastronomiczne, atrakcje dla dzieci.

Pod koniec zebrania mieszkańcy poruszyli także kilka innych kwestii niezwiązanych bezpośrednio z tematami spotkania. Burmistrz chętnie i wyczerpująco odpowiadał na zadane pytania oraz udzielał głosu naszelnikom wydziałów i kierownikom jednostek organizacyjnych w celu udzielenia szczegółowych informacji zainteresowanym mieszkańcom.

Tematy omówione na kolejnym spotkaniu dotyczyć będą m.in. starań Trzebnicy o przywrócenie statusu uzdrowiska, modernizacji budynku ośrodka kultury wraz z kinem, przeniesienia Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Powstania Szkoły Muzycznej I i II stopnia.

_galeria_42_34_1_1_3_3_0_0_