• EN
  • DE

Odznaczenie dla Burmistrza Gminy Trzebnica – Marka Długozimy

We wtorek 25 października w Hotelu Trzebnica miała miejsce uroczystość związana z Jubileuszem XX-lecia samorządu rolniczego, podczas której wręczono medale i odznaczenia „Zasłużony dla Samorządu Rolniczego”. Złotym medalem, jako jedyny spośród burmistrzów i wójtów z naszego powiatu, odznaczony został Burmistrz Marek Długozima, który w uroczystości uczestniczył na zaproszenie Pana Leszka Grali Prezesa Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Jak czytamy w uzasadnieniu nadania złotego medalu, - „Czuję się zaszczycony, że mogłem być w grupie osób opiniujących wniosek o nadanie Panu odznaczenia. Wyrażam przekonanie, że tylko wspólnie podejmowane działania  przyczynią się do poprawy sytuacji dolnośląskich rolników oraz rozwoju obszarów wiejskich, a Pana zaangażowanie może być wzorem dla innych.”

- Cieszę się, że spotkała mnie tak nieoczekiwana nagroda za moją pracę, którą z wielką satysfakcją wykonuję. Gmina Trzebnica jest gminą miejsko-wiejską, w której znajdują się aż 42 sołectwa. Priorytetem jest dla mnie ich zrównoważony rozwój, czego efektem są liczne inwestycje w infrastrukturę. Powstają nowe świetlice i place zabaw będące miejscami integracji oraz nowe drogi, chodniki i lampy zwiększające bezpieczeństwo mieszkańców - mówi Burmistrz Marek Długozima komentując przyznanie odznaczenia i dodajejednym z priorytetów po objęciu funkcji burmistrza było dla mnie także przywrócenie odpowiedniej rangi dożynkom gminnym, a także docenienie trudu i pracy rolników pochodzących z naszej gminy, dlatego też wprowadziłem nowy zwyczaj by rok rocznie dziesięciu z nich dostawało honorowe odznaczenia „Zasłużony dla polskiego rolnictwa”, o które wnioskuję do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wartym uwagi jest również konkurs na najlepszego sołtysa, z ufundowaną przeze mnie nagrodą pieniężną, a także powołany fundusz sołecki, dający możliwość rozwoju wsi w obranym przez sołtysa i rade sołecką kierunku. Aktywnie wspieram również m.in. Ludowe Zespoły Sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich czy Zespoły Artystyczne, przekazując coroczne dotacje na ich funkcjonowanie zakończył.

Wśród odznaczonych znalazł się również Henryk Kowalik z Domanowic – serdecznie dziękuję i gratuluję mu tej nagrody – skomentował burmistrz Marek Długozima. 

Program uroczystości rocznicowych był bardzo napięty, a rozpoczęła go msza św. koncelebrowana przez Ks. Biskupa Andrzeja Siemieniewskiego w Sanktuarium świętej Jadwigi Śląskiej. Później nastąpiło wspomniane przyznanie nagród i odznaczeń, wykłady oraz część artystyczna. W uroczystości udział wziął również Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki.