Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Ośmiu Wspaniałych Gminy Trzebnica

Podczas uroczystej gali XII edycji Trzebnickiego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, która odbyła się 20 marca w sali kinowej Centrum Kultury i Sportu, najlepszej ósemce spośród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, wręczono statuetki, dyplomy oraz pamiątkowe odznaki. Konkurs został objęty Honorowym Patronatem Burmistrza Gminy Trzebnica.

Konkurs skierowany jest do dzieci oraz młodzieży z terenu Gminy Trzebnica i ma na celu promowanie pozytywnych zachowań, działań i postaw wśród młodych ludzi, którzy działając na rzecz grupy rówieśniczej, klasy, szkoły i środowiska lokalnego budują lepszy, bardziej humanitarny świat: „Świat na Tak”. Wszyscy uczestnicy naszego konkursu wyróżniają się działalnością na polu charytatywnym i społecznym. Niezależnie od tego czy pracują pojedynczo, czy w ramach różnych organizacji, angażują się w akcje niosące pomoc i odnoszą liczne sukcesy.

Szkoły podstawowe oraz gimnazjalne Gminy Trzebnica zgłosiły do tegorocznej edycji konkursu 19 uczniów. Spośród nich Kapituła Konkursu wyłoniła pierwszą ósemkę, która wyróżniła się wzorową postawą, realizującą ideę „Świata na tak”. Wszyscy kandydaci wraz z rodzicami, wychowawcami, dyrektorami szkół oraz rówieśnikami z klas, zaproszeni zostali na uroczystą galę, która rozpoczęła się od występu chóru ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy pod kierownictwem Haliny Bolisęgi. Po przywitaniu zaproszonych gości, wyświetlono prezentację, przybliżającą sylwetki wszystkich kandydatów. Uczniowie nominowani do Ośmiu Wspaniałych zostali na scenie udekorowani odznakami pamiątkowymi z logo konkursu oraz otrzymali dyplomy, a ich rodzice Listy Gratulacyjne z rąk Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy oraz p.o. Dyrektora Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych Agnieszki Moździerz.

W tym roku organizatorzy postanowili zmienić przyjętą do tej pory formułę – po raz pierwszy w historii tego konkursu, o każdym z tegorocznych laureatów konkursu Ośmiu Wspaniałych przygotowano krótki, profesjonalny reportaż filmowy, przedstawiający najważniejsze obszary działalności kandydata, które były brane pod uwagę podczas oceny przez Kapitułę . film zawierał również wypowiedzi rówieśników, członków rodziny bądź wychowawców i nauczycieli.

Następnie Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz p.o. Dyrektra ZAPO Agnieszka Moździerz wręczyli uczniom statuetki, dyplomy oraz odznaki, a rodzicom specjalne Listy Gratulacyjne. Na zakończenie gali ujawniono nazwiska dwóch laureatów, którzy w swoich kategoriach wiekowych uznani zostali za Najwspanialszego z Ośmiu Wspaniałych – Alicja Frąckowiak ze szkół podstawowych oraz Konrad Kubiak ze szkół gimnazjalnych. Konrad Kubiak będzie reprezentował Gminę Trzebnica w kolejnym etapie konkursu – Eliminacjach Ogólnopolskich, które odbędą się 20 kwietnia.

W swoim wystąpieniu podsumowującym galę, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima pogratulował rodzicom nagrodzonych, podkreślając, że to dom rodzinny buduje w młodych ludziach fundamenty prospołecznych postaw, a zwracając się do laureatów, powiedział: „Serdecznie gratuluję Wam awansu do elity uczniów, jaką bez wątpienia jest grono Wspaniałych Gminy Trzebnica. Jesteście skarbem i chlubą naszej Gminy. Pamiętajcie jednak, że ten tytuł to nie tylko zaszczyt, ale i zobowiązanie do jego nieustannego potwierdzania w ciągu całego swego życia, tak, aby znaleźć się w gronie Wszystkich Wspaniałych Ludzi. Tej konsekwencji i tego sukcesu z całego serca Wam życzę.”

Na koniec burmistrz, wręczając paczkę słodkości, podziękował również młodzieży uświetniającej galę – chórowi ze Szkoły Podstawowej pod kierownictwem pani Haliny Bolisęgi oraz dzieciom recytującym podczas uroczystości, przygotowanym przez panią Bożenę Sadownik, również ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

Laureaci Ośmiu Wpsaniałych Gminy Trzebnica 2012:

Weronika Mielnik -  Szkoła Podstawa w Boleścinie
Alicja Frąckowiak – Szkoła Podstawowa w Masłowie
Małgorzata Pawlaczek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Natalia Umańska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Nikola Grzyb – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Małgorzata Szewczyk – Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
Mateusz Grzesiak – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
Konrad Kubiak – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy 

Nominowani do Ośmiu Wspaniałych:

Natalia Hariasz – Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
Korneliusz Dyszczyński -  Szkoła Podstawowa w Boleścinie
Jagoda Bundziów -  Szkoła Podstawowa w Masłowie
Ewa Zarzeczna -  Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Piotr Cudak -  Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
Klaudia Chabińska - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Martyna Brucela - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Justyna Warzocha - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
Ewelina Figurska – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
Dorota Herner – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy
Paulina Ryznar – Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy 

Kapituła Konkursu:

Jerzy Trela – Zastępca Burmistrza Gminy Trzebnica
Ks. Dr Bogdan Giemza – Superior Parafii św. Bartłomieja Ap i św. Jadwigi Śl.
Maciej Kucharski - Komendant Powiatowy Policji
Bogusław Brud - Komendant Straży Pożarnej w Trzebnicy
Krzysztof Zasieczny - Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy
Ewa Frania – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy
Danuta Buczek – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzebnicy
Halina Bahryn-Kamińska - Honorowy Obywatel Trzebnicy
Danuta Kamińska – poetka trzebnicka
Małgorzta Łobodzińska – czynnie związana z Caritasem i wolontariatem
Wojciech Łamasz – Wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej
Monika Nalepa – Sekretarz Młodzieżowej Rady Miejskiej

Weronika Mielnik - Szkoła Podstawowa w Boleścinie

Weronika Mielnik-1.jpeg Pogodna, zawsze uśmiechnięta z dużym poczuciem humoru. Cieszy się dobrą opinią wśród uczniów całej szkoły. Bardzo zaangażowana prace na rzecz świetlicy profilaktyczno-wychowawczej, na której pomaga młodszym uczniom w pokonaniu trudności w nauce.  Pełni funkcję w Samorządzie Szkolonym, tworzy kronikę szkolną i parafialną. Uzdolniona aktorsko, bierze udział w licznych przedstawieniach. Pasjonuje się fotografią, jej prace wzbogacają kronikę ekologiczną. Z Parafią związana jest jeszcze dodatkowo, ponieważ gra na organach podczas uroczystości kościelnych. Swoje liczne pasje potrafi wykorzystać na rzecz niesienia pomocy innym ludziom.
Weronika Mielnik - filmik
 
 

Alicja Frąckowiak - Szkoła Podstawowa w Masłowie

Alicja Frąckowiak-1.jpeg Jest uczennicą, która ceni sobie prawdomówność. W życiu klasy i całej szkoły potrafi połączyć naukę z realizacją swoich pasji i beinteresowną pomocą. Chętnie bierze udział w różnych zbiórkach i akcjach charytatywnych i działającego na jej terenie wolontariatu. Pomaga w sklepiku szkolnym oraz w organizowaniu szkolnych zbiórek makulatury, baterii i puszek. Ala organizuje pomoc dydaktyczną dla uczniów mających problemy i trudności w nauce. Z koleżankami organizuje zabawy dla dzieci w zerówce i świetlicy szkolnej. Pomaga zagubionym, opuszczonym zwierzętom. To dziewczyna o ogromnym potencjale twórczym. Jest wzorem taktu oraz wysokiej kultury w klasie i szkole.
Alicja Frąckowiak - filmik
 
 

Małgorzata Pawlaczek - Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy

Małgorzata Pawlaczek-1.jpeg Kieruje się zasadą, aby być dobrą i uważną osoba, otwartą wobec każdego napotkanego człowieka. Jest dziewczyną wyróżniającą się w klasie swoją aktywną postawą, włączając się w prace na rzecz nie tylko swoich koleżanek i kolegów. Jest uzdolniona plastycznie, a swój talent rozwija nie myśląc tylko o sobie i swoich sukcesach. Z myślą o szkole tworzy plakaty, kartki okolicznościowe, wystawy i dekoracje szkolne, pisze teksty do gazetki szkolnej, projektuje ubrania. W bieżącym roku szkolnym pełni funkcję Ministra Sztuki w samorządzie szkolnym, śpiewa w chórze szkolnym i jest sztandarową w poczcie szkolnym. Włączyła się w akcję UNICEF-u „Wszystkie kolory świata” i uszyła samodzielnie laleczkę, a w minionym miesiącu zebrała sprawne telefony komórkowe, przekazując je do wysyłki dla potrzebujących w Afryce. Od trzech lat działa w Szkolnym Kole Caritas, organizując akcje koła związane z jego działalnością na terenie szkoły jak i poza nią. W ubiegłym roku otrzymała nominację w konkursie Dolnośląski Wolontariusz Roku 2011. Gosia ma głowę pełną pomysłów i ciekawych inicjatyw na siebie oraz otaczający ją świat.
Małgorzata Pawlaczek - filmik

Natalia Umańska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy

Natalia Umańska-1.jpeg Natalia udziela się w Szkolnym Klubie Wolontariatu. Bierze udział m.in. w takich akcjach, jak: Adopcja na odległość, Zbiórki dla powodzian, pomoc dzieciom na Litwie czy Laurki dla babci i dziadka w domu opieki w Trzebnicy. Pracuje w szkolnej bibliotece, doradzając swoim młodszym kolegom i koleżankom książki warte przeczytania lub pomagając odszukać właściwy tytuł. Natalia jest osobą wrażliwą na ludzkie cierpienie – często odwiedza osoby przebywające w domu spokojnej starości. Chęć niesienia pomocy jest jej siłą napędową. Natalia  ma jasno określone priorytety – swój czas dzieli na pilna naukę oraz zaangażowanie w działalność wolontariatu. Dba o środowisko naturalne, dokarmia zwierzęta. Dąży do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. Dzieli się z ludźmi swoją radością życia. Jest wytrwała i konsekwentna w pokonywaniu trudności.
Natalia Umańska - filmik

Nikola Grzyb - Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku

Nikola Grzyb-1.jpeg Nikola pomaga swoim dziadkom w codziennych czynnościach. Cieszy ją każdy uśmiech na ich twarzy. Jest członkiem szkolnego wolontariatu, angażując się m.in. w pomoc dla mieszkańców Bogatyni, zbiórkę darów świątecznych na kresy wschodnie, górę grosza. Uczestniczyła również w akcji „Mogiła pradziada – ocalić od zapomnienia”. Zebrała również ok. 7 tys. plastikowych zakrętek dla chorego Michasia. Nikola jest również członkiem szkolnego pocztu sztandarowego. W okresach przedświątecznych chętnie angażuje się w przygotowanie kiermaszów szkolnych, robiąc kartki świąteczne i różne ozdoby. Wszystko wykonuje w swoim czasie wolnym, po lekcjach. Od dwóch lat jest wolontariuszem podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest ciepłą i miłą osobą, zawsze służącą pomocą.
Nikola Grzyb - filmik

Małgorzata Szewczyk - Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

Małgorzata Szewczyk-1.jpeg Małgosia jest przewodniczącą klasy i skarbnikiem samorządu uczniowskiego. Jest również radną młodzieżowej rady miejskiej w Trzebnicy. Małgosia występuje w zespole muzycznym „Jordan” działającym przy parafii w Koczurkach, z którym odbyła już wiele koncertów. Odwiedza chorych. Była organizatorką zbiórkę słodyczy dla dzieci z domu dziecka w Sułowie. Brała udział w zbiórce pieniędzy na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Małgosia troszczy się o środowisko, biorąc udział w takich akcjach, jak Sprzątanie Świata czy Pomóżmy Kasztanom. Jej działalność charytatywna zasługę na wyróżnienie i wzór do naśladowania.
Małgorzata Szewczyk - filmik
 
 
 

Konrad Kubiak - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Kondrad Kubiak-1.jpeg Zawsze uśmiechnięty i otwarty na nowe wyzwania. Bardzo chętnie bierze udział w pracy na rzecz klasy, szkoły i środowiska. Jego pasją jest pomaganie innym, dlatego należy do szkolnego wolontariatu, w którego liczne akcje włącza się z wielką pasją i zaangażowaniem. Zbiera zabawki dla dzieci, robi kartki z siostrami boromeuszkami, sprząta groby, czynnie uczestniczy w szkolnych przedstawianiach. Jest bardzo aktywnym uczniem, włącza się w prace samorządu szkolnego. W szkole pomaga w bibliotece. Współorganizował zbiórkę żywności i zabawek dla Wrocławskiego Schroniska „Tara”. Konrad pomaga tym, którzy tej pomocy potrzebują. Swoją ambicją i uczciwą pracą mobilizuje innych do działania. Jest szukającym nowych wyzwań uczniem, którego zawsze otaczają młodzi ludzie, chcący działać.
Konrad Kubiak - filmik

Mateusz Grzesiak - Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Mateusz Grzesiak-1.jpeg Jest uczniem, który może służyć jako wzór i przykład dla innych. Chętnie pomaga swoim rówieśnikom z klasy i szkoły udzielając korepetycji. Jednym z głównych zajęć pozaszkolnych Mateusza jest pomoc w sklepie swojej cioci. W pracy zawsze jest cierpliwy, pogodny i bardzo systematyczny. Pomoc - to słowo mocno związane z wszystkimi działaniami Mateusza. W wolnym czasie pomaga babci w codziennych obowiązkach, a z najbliższą sąsiadką jeździ do jej chorego ojca, wypełniając czas tych spotkań na pomocy w opiece nad chorym. W Miennicach pomaga swojej mamie sprzątać świetlicę, na której dwa razy w miesiącu prowadzi zajęcia dla  podopiecznych świetlicy organizując gry, zabawy i pomaga młodszym odrabiać zadania domowe. W swojej rodzinnej miejscowości Strzeszowie pomaga sołtysowi w organizowaniu spotkań oraz zebrań z mieszkańcami, organizowaniu imprez wiejskich. Co roku wraz z   mieszkańcami wsi włącza się w wykonanie wieńca dożynkowego. Jest młodym człowiekiem z otwartą głową i w wielkim sercem.
Mateusz Grzesiak - filmik

_galeria_42_33_1_1_3_3_0_0_