• EN
  • DE

Debata o readaptacji społecznej więźniów

O readaptacji społecznej więźniów, środkach karnych oraz optymalnych modelach współpracy, rozmawiali w dniach 20-21 października br. w Karpaczu przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze Służby Więziennej, samorządowcy oraz przedsiębiorcy. Na zaproszenie Przewodniczącego Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, wiceprezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marcina Sosińskiego,  w debacie uczestniczył również Burmistrz Marek Długozima, który wygłosił prelekcję na temat praktyki pracy użyteczno-społecznej więźniów na terenie gminy.

W tym miejscu warto przypomnieć, że Gmina Trzebnica jako jedna z pierwszych samorządów w regionie zainteresowała się problemem nowoczesnego odbywania kary pozbawienia wolności, organizując wspólnie z Sądem Okręgowym we Wrocławiu konferencję o tej tematyce. Odbyła się ona w maju 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy z inicjatywy Kuratora Okręgowego we Wrocławiu Grzegorza Miśty. Kolejnym elementem świadczącym o nowoczesnym spojrzeniu na problem więziennictwa w Polsce,  była umowa współpracy podpisana przez burmistrza Marka Długozimę i Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płk. Ryszarda Godylę. Na jej mocy więźniowie odbywający karę w zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu nieodpłatnie wykonywali prace zlecone im przez Gminę Trzebnica. W ten sposób oczyszczony został teren pod powstały  park dla psów czy tereny za stadionem miejskim Fair Play Arena. To właśnie o tym ostatnim elemencie współpracy opowiadał zebranym podczas debaty Burmistrz Marek Długozima.

- Jako jedni z pierwszych wychodzimy naprzeciw nowoczesnemu podejściu do tematu odbywania kary pozbawienia wolności. Już podczas zorganizowanej przez nas w 2014 roku konferencji, daliśmy jasno do zrozumienia, że chcemy umożliwić pracę skazanym, wspomagając tym samych ich resocjalizację powiedział burmistrz Marek Długozima.Każdy zasługuje na szansę odpracowania swoich złych uczynków. Taka forma readaptacji więźniów jest również burzeniem negatywnego stereotypu, który powoduje, że wszyscy więźniowie postrzegani są jako groźni przestępcy, którzy nie mają już żadnych szans powrotu do społeczeństwa. Często jednak zapomina się o tych, którzy osadzeni zostali w zakładzie karnym, ponieważ na przykład splot skomplikowanych życiowych wydarzeń pokrzyżował ich normalne funkcjonowanie. My chcemy dać szansę powrotu do społeczeństwa każdemu, kto w ocenie ekspertów ze służby więziennej, rokuje takie nadzieje. Moja obecność podczas tej dyskusji pokazuje, że nasze działania zostały dostrzeżone, a zdobyte doświadczenie może posłużyć kolejnym samorządom, które zdecydują się na podjęcie takiej współpracy.  – zakończył burmistrz.

Posiedzenie rozpoczął wykład Grzegorza Miśty- Kuratora Okręgowego we Wrocławiu - prezentujący strukturę i zmiany, jakie zaszły w radach terenowych do spraw społecznych readaptacji i pomocy skazanym. Oprócz wspomnianego wystąpienia Burmistrza Marka Długozimy wystąpili tacy prelegenci jak - por. Dominika Kwiatkowska-Dąbrowska. Specjalista ds. zatrudnienia skazanych w OISW Wrocła, która przedstawiła walory ekonomiczne oraz społeczne rządowego programu pracy więźniów wdrożonego na Dolnym Śląsku. Erazm Humienny- Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Ludzie Ludziom. Prelegent na przykładzie dobrych praktyk zaakcentował modele zachęcania do zmian postaw życiowych osadzonych z biernej na aktywną. W kolejnym dniu, kuratorzy zawodowi oraz środowisko prokuratorów okręgowych, zabrali głos w debacie na temat  efektywności systemu społecznej readaptacji skazanych.

Dyskusja o projekcie „Praca na rzecz społeczności lokalnej – Wrocławskie Centrum Sprawiedliwości Naprawczej”, środkach karnych i zabezpieczających zakończyła Posiedzenie Dolnośląskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym.