• EN
  • DE

Szczególne Wyróżnienie

- W związku z inauguracją Roku Jadwiżańskiego, zostałem zaproszony przez księdza dziekana Jerzego Olszówkę SDS oraz arcybiskupa Józefa Kupnego, Metropolitę Wrocławskiego, do udziału w Komitecie Honorowym, patronującym wydarzeniom związanym z obchodami Roku Jadwiżańskiego - mówi burmistrz Marek Długozima.

- Jestem zaszczycony z tego tytułu i serdecznie dziękuję za wyróżnienie. Jest to dla mnie – gospodarza tego miasta – ogromny powód do dumy, bowiem św. Jadwiga Śląska patronuje Trzebnicy od wieków i jest mi szczególnie bliska. Ufam, iż Rok Jadwiżański wielu z nas pomoże kierować się hierarchią wartości, jaką wyznawała św. Jadwiga i zmusi do refleksji nad istotą życia. Rok Jadwiżański to doskonały czas i wielkie zobowiązanie wobec naszej Patronki, by opowiadać o dziedzictwie, które nam zostawiła, o jej życiu i działalności. Zachęcam zatem wszystkich, którzy potrzebują duchowego wsparcia, do pielgrzymowania i odwiedzania miejsc poświęconych Księżnej Jadwidze - dodał.


dtr-kzg-399.jpegDo wspomnianego komitetu honorowego zaproszenie przyjął również nadburmistrz z partnerskiego miasta Kitzingen w Niemczech – Siegfried Müller.

 

Komitet honorowy_01.jpeg