• EN
  • DE

Święto Jedynki

30 września Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy obchodziło 71. rok istnienia. Święto szkoły było także poświęcone upamiętnieniu 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, a tradycyjnie już pierwszoklasiści zostali wpisani w poczet uczniów Jedynki.

            Na uroczystość przybyli licznie zaproszeni goście: burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, ks. dziekan Jerzy Olszówka, dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, dyrektor Powiatowej Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej  Paweł Łukaszewski, dyrektorzy placówek oświatowych, sybiracy i kombatanci, emerytowani nauczyciele Jedynki oraz rodzice.

    Dyrektor szkoły Elżbieta Nowak w swym wystąpieniu powiedziałaDzisiejszą uroczystość poświęcamy dzieciom, młodzieży, tym którym wojna zabrała bliskich, których wojna wyrwała z ich domów. Uważam, że musimy o tym pamiętać, musimy wspominać ten czas z wielu powodów, ale jeden jest najważniejszy: pamiętajmy o tym, żeby się nigdy nie powtórzył.

    W nawiązaniu do programu uroczystości, którego kanwą były relacje świadków ostatniej wojny, Elżbieta Nowak odczytała fragmenty wspomnień wojennych Clausa Luxa - byłego wieloletniego członka Rady Miasta Kitzingen w Niemczech. Niedawno Claus Lux został wpisany w poczet honorowych obywateli  Gminy Trzebnica. Jego wojenne losy stały się powodem współpracy dwóch miast – Trzebnicy i Kitzingen; to też początek nowej przyjaźni między szkołami: Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy i Armin–Knab – Gimnazjum w Kitzingen.

    Przypomnijmy, że 19 września podczas gali zasłużonych i honorowych burmistrz Marek Długozima, nadburmistrz Kitzingen Siegfried Muller, dyrektor Gimnazjum nr 1 Elżbieta Nowak oraz nauczyciele z Gimnazjum w Kitzingen – Monika Vogel i Christoph Sagstetter podpisali umowę o współpracy wymienionych szkół. Celem tej współpracy oprócz wymiany doświadczeń zawodowych i stworzenia uczniom możliwości rozwijania kompetencji językowych, będzie przede wszystkim integracja, możliwość poznania kultury, tradycji oraz obyczajów rówieśników w innym kraju.

    Burmistrz Marek Długozima w swoim przemówieniu podczas święta Gimnazjum nr 1 zwrócił uwagę na problem narastających w świecie konfliktów zbrojnych, wskazał na rolę młodego pokolenia w budowaniu pokoju i utrwalaniu tożsamości narodowej – Droga młodzieży, święto szkoły to doskonała okazja, aby przypomnieć o zobowiązaniach, jakich się podjęliście. Z racji tego, że patronem gimnazjum jest Henryk Brodaty szkoła od lat kultywuje tradycję i patriotyzm, a młodzież łączy przeszłość z teraźniejszością - zaznaczył burmistrz. - Jestem naprawdę zachwycony inscenizacją, którą przygotowano na dzisiejszą uroczystość. To pokazuje, jak dobrze zadania dyrektora realizuje pani Elżbieta Nowak, za co jej serdecznie dziękuję i gratuluję - dodał.

    W obchody Święta szkoły  wkomponowana jest tradycja pasowania pierwszych klas. Po uroczystym ślubowaniu aktu pasowania uczniów dokonali burmistrz Marek Długoziama oraz dyrektor szkoły Elżbieta Nowak.

    W programie artystycznym przygotowanym w oparciu o relacje świadków wojny wystąpili: Maria Gaweł, Zuzanna Kaczmarek, Klaudia Piasecka, Łukasz Piech, Błażej Basiak, Szymon Osik, Piotr Zięba, Emil Krzykała oraz Chór Szkolny. W scenografii przedstawienia wykorzystano rekwizyty użyczone szkole  przez Adriana Opałkę.

 

IMG_3198.jpeg

Obchody Święta Szkoły w Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy.