Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Inauguracyjna Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej

Młodzieżowa Rada Miejska rozpoczyna swoją działalność. 22 lutego odbyła się inauguracyjna sesja, podczas której młodzi radni otrzymali zaświadczenia potwierdzające ich wybór do Młodzieżowej Rady, wraz upominkami, a przede wszystkim głosowali i wyłonili spośród siebie przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących, sekretarza oraz skarbnika.

W sali obrad Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, przy obecności Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, Wiceburmistrzów Jadwigi Janiszewskiej i Jerzego Treli, Sekretarza Gminy Daniela Buczaka, Skarbnika Gminy Barbary Krokowskiej, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Trzebnicy Mateusza Stanisza, radnych Rady Miejskiej oraz Dyrektorów szkół, członków rodzin i znajomych, po raz pierwszy w historii Gminy Trzebnica odbyła się Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Po otrzymaniu zaświadczeń o wyborze do Młodzieżowej Rady Miejskiej, nowi radni przystąpili do głosowania. Jak się okazało, nie było to łatwe zadanie i do wyłonienia Przewodniczącego potrzebnych było kilka głosowań – wymagana bowiem była większość 2/3 głosów. Ostatecznie Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej został Paweł Łukaszewski. Wiceprzewodniczącymi wybrano Wojciecha Łamasza oraz Wiktora Włodarczyka. Paulina Gabrych będzie pełniła funkcję Skarbnika, natomiast Monika Nalepa obejmie rolę Sekretarza.

Na koniec spotkania głos zabrał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: „Przede wszystkim pragnę pogratulować wszystkim młodym radnym, którzy zostali wyłonieni spośród uczniów trzebnickich szkół. Cieszę się, że udało nam się dzisiaj wybrać prezydium. Jestem bardzo dumny, że mogę uczestniczyć w tym historycznym spotkaniu, jakim jest I Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej. Realizacja tego punktu programu wyborczego była dla mnie bardzo ważna i uważam to za ogromny sukces, że w naszej gminie uruchomiony został taki projekt, dzięki któremu Wy – młodzi będziecie brać czynny udział w życiu naszej lokalnej społeczności, poprzez podejmowanie uchwał czy opiniowanie wniosków, dotyczących spraw młodzieży. Jestem przekonany że Wasz wkład przyczyni się do lepszego rozwoju Trzebnicy.”

IMG_2018.jpeg

IMG_2000.jpeg
Każdy członek Młodzieżowej Rady Miejskiej otrzymał z rąk Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy zaświadczenie o wyborze na radnego oraz specjalny upominek – kalendarz na 2012 rok, wraz z długopisem oraz przypinkę z herbem Trzebnicy, wręczany przez Sekretarza Gminy Daniela Buczaka i Przewodniczącego rady Miejskiej Mateusza Stanisza. Ta ważna dla młodych radnych chwila została uwieczniona pamiątkowym zdjęciem dla każdego z nich (na pierwszym zdjęciu- Monika Nalepa podczas odbioru zaświadczenia, na drugim - Wojciech Łamasz po odbiorze zaświadczenia i upominków)

IMG_2051.jpeg

IMG_2049.jpeg

Młodzieżowa Rada Miejska podczas swoich pierwszych obrad

IMG_2063.jpeg
Komisja Skrutacyjna nie miała łatwego zadania – odbyło się sporo głosowań.

IMG_2070.jpeg
W sali Urzędu Miejskiego zebrało się wielu gości, którzy z zainteresowaniem uczestniczyli w Inauguracyjnej Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

IMG_2107.jpeg
Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wybrali Przewodniczącego – Paweł Łukaszewski, Wiceprzewodniczących – Wojciech Łamasz, Wiktor Włodarczyk, Sekretarza – Monika Nalepa oraz Skarbnika – Paulina Gabrych.

IMG_2116.jpeg
Pamiątkowe zdjęcie radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej wraz z Burmistrzem Gminy Trzebnica, Sekretarzem Gminy oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej.