• EN
  • DE

Cmentarz parafialny pod zarządem Gminy Trzebnica

1 września w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy Burmistrz Marek Długozima wspólnie z ks. dziekanem Jerzym Olszówką SDS, podpisali umowę użyczenia cmentarza parafialnego, znajdującego się na ul. Prusickiej. Tym samym Gmina Trzebnica przejęła zarządzanie cmentarzem na okres piętnastu lat. Jak zgodnie podkreślają obie strony, jest to optymalne rozwiązanie dla dalszego funkcjonowania obiektu.

- Wspólnie z ks. dziekanem Jerzym Olszówką SDS proboszczem parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi uznaliśmy, że ta decyzja pozwoli odpowiednio zadbać o to miejsce pamięci i spoczynku wielu naszych bliskich, poprzez wykonanie potrzebnych inwestycji, a także bieżące utrzymanie obiektupowiedział Burmistrz Marek DługozimaJest ona również wyrazem obustronnego zaufania i kolejnym elementem dobrej współpracy. Warto dodać, że również nasz Cmentarz Komunalny na ul. Spokojnej, po zwróceniu go Gminie przez spółkę WODNIK, udało mi się doprowadzić do porządku. Wybudowany został nowy parking, furtka od strony ul. Obornickiej, a także nowy chodnik na ul. Spokojnej. Planowane są tam również dalsze inwestycje, takie jak przedłużenie chodnika biegnącego od strony ul. Obornickiej oraz dodatkowe miejsca parkingowe. Zależy mi również na tym, by na obu cmentarzach powstały pierwsze w powiecie kulumbaria, czyli miejsce pochówku urn z prochami. Dlatego chciałbym, żeby  podobne inwestycje, w tym poprawa infrastruktury oraz powstania nowych ciągów pieszych wraz z oświetleniem, powstały na cmentarzu parafialnym przy ul. Prusickiej. W planie jest również utworzenie naszego zakładu pogrzebowego  – dodał Burmistrz Marek Długozima.

- Chciałbym złożyć gorące podziękowania na ręce Burmistrza Marka Długozimy za inicjatywę i doprowadzenie do sfinalizowania tej umowy. To jest dla nas najlepsze rozwiązanie. Dobrze wiemy, że cmentarz parafialny wymaga wielu prac inwestycyjnych, na które parafii po prostu nie było stać. Wierzę, że to rozwiązanie, które obowiązuje od 1 września przyczyni się do tego, że cmentarz parafialny nie będzie już niszczał. Dlatego jeszcze raz dziękuję Burmistrzowi za inicjatywę i za podpisanie umowypowiedział Dziekan Jerzy Olszówka SDS ogłaszając informację wiernym. Przy okazji zaprzeczył również plotkom, jakoby teren cmentarza został sprzedanyCmentarz parafialny, jest nadal cmentarzem parafialnym, natomiast kwestie administracyjne pochówku czy sprawy porządkowe, obsługuje gmina, a dokładnie  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej ERGO.

Z ramienia Gminy cmentarzem zarządzać będzie powołana przez Burmistrza Marka Długozimę Spółka Gminna ERGO, która obecnie zarządza już cmentarzem komunalnym przy ul. Spokojnej. Co w połączeniu z planowanym powstaniem zakładu pogrzebowego pozwoli na sprawną i kompleksową obsługę pochówku na obu cmentarzach.