• EN
  • DE

Światowe Dni Młodzieży – z Trzebnicy do Krakowa

Radosny śpiew, kolorowe koszulki i flagi narodowe oraz symbole Światowych Dni Młodzieży gościły w ostatnich dniach na ulicach Trzebnicy, bowiem to właśnie nasze miasto zostało wybrane na miejsce rozesłania pielgrzymów z całej Archidiecezji Wrocławskiej na centralne uroczystości XXXI ŚDM, które odbyły się w dniach 26-31 lipca w Krakowie oraz w Brzegach k. Wieliczki. Gmina Trzebnica, dzięki powołanemu przez burmistrza Marka Długozimę sztabowi kryzysowemu oraz profesjonalnej organizacji, zapewniła bezpieczny pobyt i podróż blisko 7 tys. pielgrzymów.

Kilka dni przed przybyciem do naszego miasta największej grupy wiernych, od 20 do 25 lipca, Trzebnica w ramach Dni w Diecezjach, gościła 400-osobową grupę młodzieży skupioną wokół parafii salwatoriańskich całego świata – Kanady, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Albanii, Węgier, Australii i krajów Ameryki Południowej. Pielgrzymów gościli trzebniccy parafianie oraz mieszkańcy Brzezia.

- Wielkim zaszczytem było dla mnie przywitanie, w imieniu własnym oraz mieszkańców Gminy Trzebnica, pierwszych uczestników Światowych Dni Młodzieży. Dokonałem tego wraz z gen. Salwatorianów ks. Miltonem Zonta z Brazylii, a także polskim prowincjałem ks. Piotrem Filasem. Podczas spotkania w Bazylice zapewniłem młodzież o wielkiej gościnności i dobrych sercach trzebniczan - powiedział burmistrz Marek Długozima i życzył pielgrzymom, aby patronka naszego miasta - św. Jadwiga, obdarzyła ich szczególnym błogosławieństwem, które umocni ich w wierze. Burmistrz udostępnił także uczestnikom ŚDM gminne obiekty kulturalne i sportowe, a także wsparł ich finansowo i organizacyjnie. 

Pierwszy dzień młodzi pielgrzymi spędzili na intensywnym zwiedzaniu uroków Dolnego Śląska. W kolejnych dniach przyszedł czas na sportową integrację na Trzebnickim Stadionie Miejskim „FAIR PLAY ARENA”.

Podsumowaniem czterech dni, w trakcie których Trzebnica stała się domem dla młodzieży z różnych części globu, był niedzielny Festyn Kultury Świata w ramach Światowych Dni Młodzieży, podczas którego wystąpili między innymi: Ireneusz Krosny oraz gwiazda wieczoru Grzegorz Hyży.

- Trzebnica to przyjazne miasto. Szczerzy i życzliwi ludzieradośnie podkreśla jedna z uczestniczek pielgrzymki z parafii salwatoriańskiej z Meksyku. wielkie podziękowania dla burmistrza  miasta za świetną organizację, a dla trzebnickich rodzin za gościnność i pyszne jedzenie: rosół, pierogi czy kompot – dodaje druga.

-  Wydarzenia ostatnich dni to dla mnie ogromne przeżycia, również ze względu na to, że Trzebnica jest mi szczególnie bliska. Trudno zatem w kilku zdaniach podsumować, to co się tu dzieje skomentował ks. prowincjał Piotr Filas. – Zdecydowałem wybrać Trzebnicę na miejsce spotkania z kilku powodów. Salwatorianie od wojny pracują w tym miejscu i są silnie związani z mieszkańcami. Współpracują także z burmistrzem, stąd tak wymierne owoce. Dziś w tym wyjątkowym dniu możemy się o tym przekonać. Nie tylko ci, którzy tu przyjechali pokazali barwność i wspólnotę, ale również mieszkańcy Trzebnicy i okolic, którzy okazali ogromną więź, dzięki której możemy wspólnie dokonać jeszcze wiele dobra dodał ksiądz prowincjał.

W poniedziałek 25 lipca do grupy pielgrzymów dołączyło około 7 tysięcy młodych ludzi, którzy przybyli do Trzebnicy, by wziąć udział w wyjątkowej mszy świętej, koncelebrowanej przez arcybiskupa Józefa Kupnego, będącej ostatnim postojem młodych na drodze do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży, w których od 27 lipca uczestniczył papież Franciszek, a które rozpoczęła wieczorna msza święta na Błoniach.

W Trzebnicy przywitał ich burmistrz Marek Długozima: - Dziękuję wszystkim zaangażowanym w organizację tych dni na czele z ks. prowincjałem Piotrem Filasem, który właśnie Trzebnicę wybrał na miejsce godne tego wydarzenia. Wspólną pracą przygotowaliśmy doskonałe święto młodości i wiary, które ubogaciło zarówno pielgrzymów jak i samych mieszkańców, tak licznie przyjmujących młodzież pod swój dach, za co serdecznie im dziękuję. Wszyscy staliśmy się częścią wielkiej rodziny salwatoriańskiej, poczuliśmy siłę i ducha wspólnoty. A słysząc głosy zachwytu nad polską gościnnością wiem, że wielu z Was drodzy przyjaciele i pielgrzymi powróci do nas, by znów przeżyć wspaniały czas w Polsce i jak zawsze przyjaznej Trzebnicy, gdzie teraźniejszość i przyszłość budujemy w oparciu o tradycję i historię - dodał na zakończenie burmistrz.

- Z Trzebnicy wyjeżdżamy z pełnymi radości sercami. Dziękujemy mieszkańcom Brzezia, bo tam właśnie stacionujemy, za to, że otworzyli dla nas nie tylko swoje domy, ale przede wszystkim serca oraz salwatorianom, a w szczególności księdzu Pawłowi Krężołkowi, który jest dyrektorem Salwatoriańskiego Ośrodka Powołań, bez którego nie moglibyśmy uczestniczyć w obchodach ŚDM – zgodnie odpowiadają młodzi mieszkańcy Ukrainy.Na Ukrainie jesteśmy mniejszością religijną. Tu możemy spotkać się z katolikami z całego świata i wspólnie przeżywać to wspaniałe święto, zapominając jednocześnie o tym, co dzieje się w naszym kraju, bowiem od trzech lat jesteśmy w stanie wojny. Potrzebujemy modlitwy  i wiarydodają wzruszeni.

- Dziękujemy mieszkańcom Gminy Trzebnica, a także burmistrzowi Markowi Długozimie za pomoc w organizacji tego historycznego wydarzenia oraz udostępnienie obiektów kulturalnych i sportowych. Pielgrzymi zapamiętają mieszkańców jako ludzi z wielkimi sercamipodsumowują ks. Maciej Szeszko SDS dyrektor Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej i ks. Łukasz Anioł SDS moderator Ruchu Młodzieży Salwatoriańskiej.

To właśnie z Trzebnicy, z miasta św. Jadwigi, młodzi chrześcijanie wyruszyli na spotkanie z Ojcem Świętym – Papieżem Franciszkiem, by w myśl tegorocznego motta ŚDM, które brzmi: "Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią", modlić się i pokazać wielką siłę, determinację i ogromną wiarę, dla której nie ma rzeczy niemożliwych.

 

 

 

Zobacz także:
  • Sprawne działanie Sztabu Kryzysowego ds. ŚDM

    25 lipca, w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży, a przede wszystkim przybyciem 7 tys. pielgrzymów z całej Archidiecezji Wrocławskiej do Trzebnicy, która  była miejscem rozesłania ich do Krakowa – Burmistrz Marek Długozima powołał sztab kryzysowy, który działał w Urzędzie Miejskim, a któremu sam przewodniczył. Zajął się on koordynowaniem służb oraz był przygotowany do podjęcia szybkiej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia. Dzięki sprawnemu zarządzaniu logistycznemu oraz odpowiedniemu przygotowaniu, całość wizyty pielgrzymów przebiegła bez żadnych nieprzewidzianych zdarzeń i utrudnień dla mieszkańców.

  • Trzebnica przygotowana na przyjazd młodzieży

    IMG_6167.jpeg

    Trwają intensywne przygotowania Trzebnicy do Światowych Dni Młodzieży. Już niebawem, bo 25 lipca do miasta przyjedzie nawet 7 tysięcy pielgrzymów, którzy wybierają się na spotkanie z papieżem Franciszkiem w ramach Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016.