• EN
  • DE

Sprawne działanie Sztabu Kryzysowego ds. ŚDM

25 lipca, w związku z obchodami Światowych Dni Młodzieży, a przede wszystkim przybyciem 7 tys. pielgrzymów z całej Archidiecezji Wrocławskiej do Trzebnicy, która  była miejscem rozesłania ich do Krakowa – Burmistrz Marek Długozima powołał sztab kryzysowy, który działał w Urzędzie Miejskim, a któremu sam przewodniczył. Zajął się on koordynowaniem służb oraz był przygotowany do podjęcia szybkiej reakcji na nieprzewidziane zdarzenia. Dzięki sprawnemu zarządzaniu logistycznemu oraz odpowiedniemu przygotowaniu, całość wizyty pielgrzymów przebiegła bez żadnych nieprzewidzianych zdarzeń i utrudnień dla mieszkańców.

- Tak sprawne działania możliwe były dzięki pełnej współpracy Policji, Straży Pożarnej zarówno zawodowej jak i ochotniczej, Straży Miejskiej oraz koordynatora archidiecezji wrocławskiej ds. ŚDM Szymona Rabieja. W tym miejscu chciałbym na ręce komendantów ww. jednostek złożyć serdeczne podziękowania, a w szczególności mojemu komendantowi straży miejskiej Krzysztofowi Zasiecznemu, który z mojego ramienia koordynował działania w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży  w Gminie Trzebnicapowiedział Burmistrz Marek Długozima.

Od lewej: nadkom. Artur Gajowy Naczelnik Wyd. Prewencji KPP Trzebnica, Szymon Rabiej Koordynator ds. ŚDM ze strony Diecezji Wrocławskiej, mł. Insp Adam Jędryszczak, Marek Długozima Burmistrz Gminy Trzebnica, Kom. Gminnej Straży Miejskiej Krzysztof Zasieczny, Komendant Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej Kazimierz Grabowski, Z-ca Komendanta Powiatowego KP PSP st. bryg. mgr inż. Marek Nogała.