Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Gmina Trzebnica wspiera naukę

W dniu 16.01.2012 r. odbyło się spotkanie z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - z Dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu Panią Ireną Niedźwiecką-Filipiak, prof. Zuzanną Borcz oraz kadrą prowadzącą zajęcia na kierunku architektura krajobrazu - Moniką Brodzką, Łukaszem Pardelą i Kamilą Adamczyk, na którym obecni byli również Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Naczelnik Wydziału Architektury Joanna Bębenek oraz koordynatorki projektu Agnieszka Pawlaczek oraz Katarzyna Styperek.

W minionym roku z inicjatywy Burmistrza Gminy Trzebnica nawiązano kontakt z władzami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem a Gminą Trzebnica ma na celu wspieranie nauki oraz realizację wspólnych zadań, dotyczących głównie planowania i projektowania terenów zielonych na terenie miasta i gminy w zakresie tematów prac magisterskich, inżynierskich i doktorskich proponowanych a dotyczących zadań realizowanych przez gminę, jak również organizowania plenerów malarskich czy rysunkowych, szkół letnich, seminariów, konferencji, sympozjów oraz konkursów studenckich.

Najważniejszym punktem styczniowego spotkania było podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Trzebnica a Uniwersytetem Przyrodniczym, dzięki któremu obie instytucje będą współpracowały i wspierały się we wspólnych działaniach.

Teren Winnej Góry, który w naszej lokalnej świadomości jest miejscem bardzo ważnym, w pełni zasługuje na zagospodarowanie, poprzez które może stać się wspaniałą atrakcją turystyczną miasta przyciągającą gości nie tylko z terenów Polski, ale z całej Europy. To tutaj znajdują się najstarsze ślady człowieka (Homo erectus) w Europie sprzed 500 000 lat. Ze względu na rangę przedsięwzięcia, jego zasięg oraz mając na uwadze wspieranie nauki, Gmina Trzebnica zwróciła się do władz uczelni z propozycją nawiązania współpracy w zakresie wsparcia merytorycznego i zorganizowania konkursu na opracowanie wstępnej koncepcji projektowej tego terenu. Jak podkreśla Burmistrz: „Oddanie w ręce studentów takiego ważnego zadania oraz nadzór wysokiej klasy kadry uczelnianej pozwoli uzyskać profesjonalnie przygotowane merytorycznie koncepcje, które staną się później punktem wyjścia do opracowania projektu zagospodarowania Winnej Góry.”

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Gminy Trzebnica jeszcze w styczniu ogłosił Konkurs zamknięty dla studentów III roku kierunku architektury krajobrazu, na utworzenie koncepcji zagospodarowania terenu Winnej Góry w Trzebnicy ze stanowiskiem Homo erectus w zakresie utworzenia parku archeologicznego i rekreacyjnego oraz muzeum na terenie dawnej cegielni. Prace nad przygotowaniem Konkursu rozpoczęły się już we wrześniu ubiegłego roku, wtedy też gościliśmy w mieście studentów oraz kadrę dydaktyczną, którzy przyjechali zobaczyć teren Winnej Góry, a także zostali zapoznani z krótką historią oraz kierunkami dalszego rozwoju miasta w postaci prezentacji multimedialnej. Wizja w terenie oraz szybka jego inwentaryzacja, pozwoliła studentom rozpocząć prace nad swoimi projektami.

Zajęcia podczas semestru zimowego odbywały się w grupach 4-6 osobowych, opracowujących projekt zagospodarowania, w skład którego wchodzą m.in. schemat funkcjonalno-przestrzenny i koncepcja zagospodarowania terenu, przekroje, wizualizacje wybranych elementów małej architektury oraz opis założeń projektowych.

Na poniedziałkowym spotkaniu studenci zaprezentowali specjalnie przygotowane postery, przedstawiające wybrane założenia projektowe. Grupy wykazały się dużą pomysłowością w projektowaniu, a ich plansze prezentowały wiele innowacyjnych rozwiązań.

Zgodnie z założeniami regulaminu Konkursu zakończenie oraz złożenie prac ma nastąpić do końca lutego br. W marcu specjalnie powołane jury wyłoni laureatów, którym zostaną wręczone nagrody w postaci stypendium ufundowanego przez Burmistrza połączone z konferencją tematyczną z prezentacją nagrodzonych koncepcji oraz wystawą wszystkich prac konkursowych.

IMG_0913.jpeg
Podpisanie porozumienia o wspópracy przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę oraz Dyrektor Instytutu Irenę Niedźwiecka-Filipiak. Po prawej stronie prof. Zuzanna Borcz.

IMG_0923.jpeg
Uroczysta wymiana umów wraz z życzeniami dalszej owocnej wspólpracy.

IMG_0929.jpeg
Okolicznościowe zdjęcie kadry pracowniczej Instytutu oraz Burmistrza wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego.

IMG_0989.jpeg
Studenci pod bacznym okiem prof Zuzanny Borcz przedstawiali swoje pomysły Burmistrzowi Markowi Długozimie oraz Naczelnikowi Wydziału Architektury Joannie Bębenek.

IMG_0948.jpeg
Podczas wizyty zaprezentowane zostały specjalne postery przedstawiające wybrane założenia projektowe.

IMG_0979.jpeg
Jednym z załączników studenckich prac semestralnych jest szczegółowy opis założeń projektowych, który można było osobiście przejrzeć.