• EN
  • DE

Postęp prac przy budowie fabryki

Zakończyły się główne prace związane z budową nowej fabryki, powstającej przy Gminnej Strefie Inwestycyjnej (która będzie liczyć do 100 ha). Firma Perfand Andrzeja Trawińskiego, produkować będzie nowatorskie oświetlenie typu LED, a docelowo, jak zapewnia inwestor, zatrudnienie znaleźć tu będzie mogło nawet do 1000 osób. Obecnie trwają prace związane z wykończeniem i umeblowaniem wnętrz oraz montażem linii produkcyjnej. Na zaproszenie Andrzeja Trawińskiego teren fabryki wizytował Burmistrz Marek Długozima wraz z Sekretarzem Gminy Danielem Buczakiem.

Od progu fabryki na odwiedzających czekają nowocześnie urządzone wnętrza części biurowej z przeszklonymi pokojami konferencyjnymi oraz  jasną przestrzenią poszczególnych gabinetów. Mijając przyjazną dla oka recepcję, przechodzimy do pierwszej z dwóch hal produkcyjnych, po drodze odwiedzając stanowiska inżynieryjno-laboratoryjne. To właśnie tam, pomysły Pana Andrzeja Trawińskiego zmieniają się w rzeczywistość, przechodząc od fazy projektów do gotowych podzespołów czekających na zmontowanie. W ciągu godziny, specjalna maszyna jest w stanie wyprodukować 16 tys. matryc ledowych, które później należy już tylko umieścić w odpowiedniej oprawie. To właśnie głównie tym, będą się zajmować przyszli pracownicy fabryki.

- Wszystkie produkty trzeba zarejestrować, dlatego też obecnie trwają testy naszego oświetlenia, po ich zakończeniu i uzyskaniu odpowiednich atestów i certyfikatów rozpoczniemy produkcję na większą skalę, a także proces rekrutacji pracowników. Musimy być pewni, że nasze oświetlenie będzie spełniać wszystkie wymagane normy – będąc wyznacznikiem nowej jakości na rozwijającym się rynku oświetlenia typu LED. Co warte podkreślenia, wszystkie te projekty są mojego autorstwa.  – mówi Andrzej Trawiński, główny inwestor, właściciel firmy PerfandMamy tu wszystko, czego potrzeba do rozwoju zakładu - od powstającej drogi ekspresowej S-5, która stanie się oknem na świat dla Trzebnicy i jej strefy inwestycyjnej, poprzez duży kapitał ludzki, kończąc na bardzo dobrej współpracy z Burmistrzem Markiem Długozimą. Jestem pod wielkim wrażeniem działań burmistrza, wystarczy tylko spojrzeć na miasto- jak bardzo zmieniło się w czasie jego urzędowania. Cieszę się, że przyszło mi współpracować z kimś, tak bardzo zaangażowanym w dobro gminy i jej mieszkańców. Teraz pozostaje już nam czekać tylko na uruchomienia produkcji i pierwsze pozytywne efekty, tak dla mnie jak i dla Gminy Trzebnica.

Andrzej Trawiński osobiście oprowadził swoich gości po nowoczesnym obiekcie, w tym również po halach produkcyjnych oraz po przestronnych magazynach przygotowanych do przyjęcia pokaźnej ilości towaru.

Jestem pod ogromnym wrażeniem efektów prac końcowych prowadzonych przy budowie fabryki. Cieszę się również, że współpraca z Panem Andrzejem Trawińskim tak dobrze się układa przynosząc wymierne korzyści, zarówno dla Gminy Trzebnica i jej mieszkańców, ale też dla samego inwestora, który znalazł idealne miejsce do rozwoju swojego przedsiębiorstwa właśnie u nas, stając się tym samym pionierem tworzonej przez nas Gminnej Strefy Inwestycyjnej, która liczyć będzie 100 hapowiedział Burmistrz Marek Długozima i dodałCieszę się, że moje konsekwentne działania przynoszą kolejne efekty, w postaci tej fabryki czy budowanej drogi ekspresowej S-5 wraz z Węzłem Trzebnica, o który skutecznie zabiegałem, a który będzie oknem na świat dla mieszkańców naszej gminy oraz przedsiębiorców którzy zdecydują się na budowę zakładów w naszej strefie inwestycyjnej. Panu Andrzejowi Trawińskiemu życzę sukcesu w prowadzonej działalności. Jestem przekonany, że ta fabryka stanie się motorem napędowym dla pozyskiwania kolejnych inwestorów gotowych ulokować swoje inwestycje w tworzonej przez nas specjalnej Gminnej Strefie Inwestycyjnej.

Jako ciekawostkę należy też podać informację, że pierwsze lampy z nowej fabryki zamontowane zostaną w Parku Solidarności, a jak mówi inwestor – Już teraz testowo produkujemy lampy drogowe, więc bardzo możliwe, że ta energooszczędna technologia w przyszłości posłuży do oświetlenia całej Gminy Trzebnica.