#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Stypendia im. Jana Pawła II oraz Burmistrza Gminy Trzebnica rozdane


W trzebnickim Ratuszu, 10 stycznia, odbyło się uroczyste, jubileuszowe spotkanie – V Gala przyznania stypendiów, podczas którego piętnaście uzdolnionych uczniów uczęszczających do gminnych placówek oświatowych otrzymało Stypendia im. Jana Pawła II oraz Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica.


Każda szkoła zgłaszała swoich kandydatów do otrzymania stypendium, spośród których specjalnie powołana Komisja stypendialna wyłoniła tych najlepszych. Pod uwagę brano wzorową ocenę z zachowania, wysoką średnią ocen uzyskaną za rok szkolny 2010/2011, a także wyniki w konkursach oraz zaangażowanie w akcje charytatywne i społeczne. Celem wsparcia finansowego jest pomoc w dalszym rozwoju zainteresowań i osiągnięć w nauce wyróżnionych dzieci i młodzieży.  

Spotkanie odbyło się w podniosłej atmosferze. Obecni byli: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Zastępca Burmistrza Jerzy Trela, Sekretarz Daniel Buczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz, radni: Agnieszka Moździerz, Wiesława Kucięba, Tadeusz Cepiel, dyrektorzy szkół, a przede wszystkim nagrodzone stypendiami dzieci wraz z rodzicami. Uroczystą oprawę ubogacił występ muzyczny jazzowego pianisty Damiana Borowca, który grał na zakupionym ostatnio przez gminę fortepianie.

Po wysłuchaniu krótkich prezentacji na temat każdego z uczniów, nastąpiło uroczyste wręczenie decyzji nadania stypendium oraz listów gratulacyjnych dla rodziców. Na koniec spotkania głos zabrał Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima:

Jest mi niezmiernie miło spotkać się tu z Państwem, by po raz kolejny wręczyć stypendia najzdolniejszym uczniom z terenu naszej gminy, a Wam, drodzy rodzice, wręczyć listy gratulacyjne za wybitne osiągnięcia Waszych pociech. Już piąty rok z rzędu wspieramy uzdolnione dzieci, poprzez stypendia im. Jana Pawła II i Burmistrza i obserwujemy, że ta inicjatywa jest słuszna oraz przyczynia się do poszerzania ich horyzontów. W tym miejscu pragnę również podziękować dyrektorom i kadrze pedagogicznej placówek oświatowych - to dzięki Wam, młode talenty są kierowane na właściwe tory pozwalające rozwinąć swoje zdolności i zainteresowania. Dzisiejsza uroczystość jest kameralna, ale mam nadzieję, że na kolejną będziemy już mogli zaprosić Państwa do wyremontowanej sali widowiskowej Trzebnickiego Centrum Kultury i Sportu, zwanej salą kinową Trzebnickiego Ośrodka Kultury.

Burmistrz nawiązał także do wspomnianego wcześniej instrumentu: Zakupiliśmy fortepian będący niegdyś własnością Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzebnicy, na którym dawniej odbywały się koncerty Lisztowskie. Kupiliśmy go z myślą o nowo powstającej szkole muzycznej I i II stopnia, która mieścić się będzie w przejętych przez gminę budynkach dawnego sanatorium przy ul. Leśnej. Szkoła będzie kolejną profesjonalnie przygotowaną placówką, dzięki której talenty muzyczne dzieci i młodzieży będą mogły być rozwijane pod okiem fachowców.

Gdy wykonano już serię pamiątkowych zdjęć, wszyscy goście zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.

Tegoroczni stypendyści:

Stypendium im. Jana Pawła II:
1. Weronika Mielnik, Szkoła Podstawowa w Boleścinie
2. Klaudia Kręgulewska, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
3. Klaudia Trelińska, Szkoła Podstawowa w Masłowie
4. Justyna Warzocha, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
5. Kinga Sznajder, Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
6. Joanna Garlińska, Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
7. Patrycja Gołębowska, Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim

Stypendium Burmistrza Gminy Trzebnica:
1. Jakub Wawruszczak, Szkoła Podstawowa w Boleścinie
2. Łukasz Salecki, Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku
3. Alicja Frąckowiak, Szkoła Podstawowa w Masłowie
4. Zofia Meissner, Szkoła Podstawowa nr 2 w Trzebnicy
5. Iga Rojewska, Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebnicy
6. Weronika Mazur, Szkoła Podstawowa w Ujeźdźcu Wielkim
7. Agnieszka Szczepańska, Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim
8. Dorota Herner, Gimnazjum nr 1 w Trzebnicy

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 

 IMG_0628.jpeg

 IMG_0617.jpeg
Uroczystą oprawę ubogacił występ muzyczny jazzowego pianisty Damiana Borowca, który grał na zakupionym ostatnio przez gminę fortepianie.

 IMG_0637.jpeg
Salę trzebnickiego Ratusza zapełnili zaproszeni goście

IMG_0661.jpeg
Decyzje o nadaniu Stypendium im. Jana Pawła II oraz listy gratulacyjne dla rodziców wręczali Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Mateusz Stanisz

IMG_0717.jpeg
Stypendia Burmistrza Gminy Trzebnica oraz gratulacje dla rodziców wręczał Burmistrz wraz Sekretarzem Danielem Buczakiem

IMG_0793.jpeg
Pamiątkowe zdjęcie stypendystów z burmistrzem

 

_galeria_42_27_1_1_2_3_0_0_