• EN
  • DE

Złoty Jubileusz ks. Andrzeja Sulewskiego SDS

W sobotę 25 czerwca w Bazylice św. Jadwigi Śląskiej swoje 50-lecie posługi kapłańskiej świętował ks. Andrzej Sulewski SDS. Z tej okazji o godz. 12.00 została odprawiona uroczysta msza św., której przewodniczył Złoty Jubilat wraz z kapłanami. Na uroczystość rocznicy prezbiteriatu przybyła rodzina kapłana, przyjaciele, Burmistrz Marek Długozima wraz z małżonką, a także wierni parafianie miejscowi i pochodzący z parafii, w których pracował oraz zaproszeni goście.

Ks. Andrzej Sulewski urodził się w Warszawie w 1941 r. Po II wojnie światowej przez kilka lat mieszał w okolicach Stargardu Szczecińskiego, a następnie wraz z matką i siostrą (ojciec zmarł w czasie wojny) przenieśli się do Trzebnicy. Święcenia kapłańskie przyjął 28.06.1966 r. w Trzebini z rąk abp. Karola Wojtyły. Swoją duszpasterską działalność prowadził w wielu parafiach salwatoriańskich na terenie całej Polski, a w Seminarium Duchownym Salwatorianów w Bagnie pełnił funkcję wykładowcy pedagogiki. Od roku ks. Andrzej mieszka w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla Dorosłych p.w. Św. Jadwigi prowadzonym przez Kongregację Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.

Ostatnio duszpasterz nie cieszył się zbyt dobrym samopoczuciem, jednak obecność tak wielu przyjaciół sprawiła, że na nowo odzyskał utracone siły i energię. Podczas mszy św. nie krył wzruszenia i podziekował za dar Łaski Bożej, która sprawiła, że w tym szczególnym dniu mógł spotkać się z najbliższymi. Za swoją działaność duszpasterską ks. Andrzejowi Sulewskiemu podziękowali księża Salwatorianie SDS życząc wielu lat zdrowia i wytrwałości w kroczeniu obraną drogą służby Bogu.

Szczególne gratulacje wraz z życzeniami jubilat otrzymał od Burmistrza Gminy Trzbnica Marka Długozimy: - Czcigodny Księże Andrzeju! Zaufałeś bezgranicznie wezwaniu Salwatora, poszedłeś za Nim z radością i idziesz jego śladami już 50 lat. W tak ważnym dniu Twojego Jubileuszu dziękujemy Panu Bogu za dar Twojego kapłaństwa i kierujemy ku Tobie nasze serdeczne myśli i życzenia. Przede wszystkim, składamy z serca płynące gratulacje, a także – wyrazy głębokiej wdzięczności za przykład gorliwej kapłańskiej posługi. Życzymy, by Najwyższy Kapłan – Jezus Chrystus nadal wspierał Cię swym błogosławieństwem i by Twoja odpowiedź na dar powołania była zawsze radosna i pełna entuzjazmu.

Po nabożeństwie zaproszni goście udali się na uroczysty obiad, aby wspólnie z jubilatem przeżyć ten wyjątkowy czas i powspomniać dawne chwile.