Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy

Zainicjowany przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę projekt powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej wstępuje na najważniejszy etap – wybory radnych spośród trzebnickiej młodzieży.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędą się 12 stycznia między godziną 8.00 a 14.00 w pięciu placówkach oświatowych z terenu Gminy Trzebnica – Gimnazjum nr 1, Gimnazjum w Ujeźdźcu Wielkim, Gimnazjum Sportowo-Językowym oraz Liceum Ogólnokształcącym, a także w Zespole Szkół nr 2. Każdy uczeń z wymienionych szkół będzie mógł oddać swój głos na maksymalnie czterech kandydatów do Młodzieżowej Rady Miejskiej z danego okręgu.

Młodzieżowa Rada będzie miała charakter konsultacyjny, w tym: opiniodawczy, wnioskodawczy i doradczy - w sprawach dotyczących młodzieży. Do jej kompetencji należeć będzie m. in. opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej regulujących sprawy mające wpływ na warunki rozwoju młodego pokolenia, występowanie do Przewodniczącego Rady Miejskiej, radnych oraz Burmistrza Gminy Trzebnica z wnioskami o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej, a także przedstawianie opinii we wszystkich sprawach dotyczących młodzieży. Kolejnym wymiarem działania Młodzieżowej Rady Miejskiej będzie możliwość współpracy zagranicznej z jej odpowiednikiem z Kitzingen - miastem partnerskim Gminy Trzebnica.

Zachęcamy do zapoznania się z obwieszczeniem o kandydatach do Młodzieżowej Rady Miejskiej I kadencji oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Trzebnicy i nadania jej Statutu wraz ze zmianami.