Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

W trosce o pamięć

Trwają prace związane z budową ciągów komunikacyjnych na cmentarzu w Cerekwicy. Będą one dużym ułatwieniem dla odwiedzających groby swych bliskich, ale także dla przeprowadzenia różnego rodzaju uroczystości. Prace prowadzi firma Mirosława Cierpisza.

- Cieszymy się bardzo tym remontem. Cmentarz to ważne miejsce dla lokalnej społeczności i to, w jaki sposób o niego dbamy, jest oznaką pamięci o naszych bliskich, którzy już odeszli – mówi sołtys Cerekwicy Edward Sikora i dodaje – chciałem podziękować Burmistrzowi Markowi Długozimie, że wśród licznych inwestycji nie zapomina także o miejscach pamięci, takich jak to.

Swojej radości nie krył również ks. proboszcz Jacek Olszewski – od niedawna jestem proboszczem w parafii Cerekwica, jednakże wsparcie jakie otrzymuję zarówno od parafian jak i od pana burmistrza, zaowocowało tą pierwszą poważną inwestycją.

- Pamięć o tych, którzy odeszli to jedna z podstaw naszego człowieczeństwa. Dlatego ważne aby ją odpowiednio kultywować poprzez m.in. zadbane cmentarze – stąd wspomniana inwestycja-powiedział Burmistrz Marek Długozima i dodał - Przypomnę, że wcześniej zostały wykonane prace związane z Cmentarzem Komunalnym w Trzebnicy, gdzie powstał nowy parking, furtka od strony ul. Obornickiej, a także nowy chodnik na ul. Spokojnej. Planowane są tam również dalsze inwestycje, takie jak przedłużenie chodnika biegnącego od strony ul. Obornickiej oraz dodatkowe miejsca parkingowe. Jestem również po rozmowach ks. Dziekanem Jerzym Olszówką oraz z ks. Krzysztofem Dorną, proboszczem z Koczurek, podczas których uzgodniliśmy, że podobnie jak w Cerekwicy, również na cmentarzach na ul. Prusickiej w Trzebnicy i cmentarzu parafialnym w Koczurkach zostaną wykonane chodniki.

Powstające ciągi komunikacyjne, to kolejna inwestycja w ostatnim czasie, którą Gmina Trzebnica przeprowadziła w Cerekwicy. Warto tu wspomnieć utwardzenie masą bitumiczną ul. Parkowej, czy remont świetlicy wiejskiej. Planowane są kolejne inwestycje, w tym budowa 3 kilometrowego odcinka drogi, która połączy Cerekwicę z Masłowem.