Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

MAJÓWKA po raz piąty!

Już od 5 lat w ogrodach klasztornych - siostry Bo­romeuszki razem z Gminą Trzebnica oraz Fundacją dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć" organizują wspaniałą, rodzinną majówkę. Jej celem jest zbieranie funduszy na remont dachu pocyster­skiego klasztoru, a przy okazji integracja rodzin. Również w tym roku dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja, a tegorocznym hasłem były „Dzieła miłości”.

Organizatorzy tegorocznej  majówki przygotowali napraw­dę bogaty program. Tradycyjnie już o godz. 15 nastąpiło uroczy­ste otwarcie bram klasztoru dla gości. Chwilę później ze sceny prowadząca imprezę s. Adalber­ta poprosiła o zabranie głosu s. Marię Claret Król – Przełożoną Generalną Kongeregacji Sióstr, Krystynę Klamińską – prezes Fundacji dla Ratowania Klaszto­ru św. Jadwigi Śląskiej oraz bur­mistrza Gminy Trzebnica Mar­ka Długozimę. - Już po raz piąty spotykamy się w przepięknych ogrodach klasztornych sióstr Bo­romeuszek. Jest mi niezmiernie miło, że to wydarzenie cieszy się taką popularnością wśród trzeb­niczan i przyciąga do naszego miasta wielu gości z innych miast powiedział gospodarz gminy.

Już o godz. 15:30 na scenie pojawił się zespół ludowy Strze­szowianki. Zaraz po ich występie Ojciec Biskup Jacek Kiciński – bi­skup pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej otworzył pokon­kursową wystawę „Dzieła Miło­ści” w starej wozowni klasztornej. Prace dzieci i młodzieży z całej Polski podziwiać można było także przy drewnianej kawia­rence. Spośród przedstawionych obrazów zwiedzający mogli wy­brać te najciekawsze, którym na zakończenie majówki przyznana została Nagroda Publiczności. Laureaci konkursu (tabelka obok) otrzymali nagrody wręczone przez Biskupa Jacka Kicińskiego, s. Claret Król oraz Krystynę Kla­mińską. Następnie porcję muzyki przygotował zespół „Maciejki”.

W godzinach popołudnio­wych można było zwiedzać mu­zeum klasztorne, po którym oprowadzała s. Olimpia Konopka oraz cellarium z początków XIII wieku w którym swoją wiedzą służyli prof. Ewa Łużycka oraz dr Paweł Konczewski. W tym samym czasie w Sali Marii od­bywały się seminaria: dotyczące 45. rocznica przyszycia pierw­szej ręki w Szpitalu Powiatowym w Trzebnicy z uczestnikami tych wydarzeń: dr Januszem Kaczma­rzykiem i s. Teodozją Winnicką oraz Dzieła Miłosierdzia Borome­uszek Trzebnickich, które refero­wały s. Judyta Grajewska i s. Ewa Jędrzejak. Wszystkie propozycje cieszyły się ogromnym powodze­niem. Liczne kramiki pełne były pyszności przygotowanych przez siostry. Można było skosztować wyśmienitych ciast, powideł, za­piekanek, kiełbasek z grilla, a na­wet bigosu. Świetnym pomysłem było także stworzenie wielkiej planszy, na której pod hasłem „Miłość – najważniejsza wartość życia” można było pisać i malo­wać. Dzieci nie mogły narzekać na nudę: mogły pojeździć konno, wziąć udział w loterii fantowej, poskakać na trampolinie, a w na­miocie Gminnego Centrum Kul­tury i Sportu zrobić sobie zdję­cie w pięknej, kolorowej ramce, puszczać ogromne bańki mydla­ne, stworzyć naszyjniki i opa­ski, pomalować buzie czy wziąć udział w konkursie z nagrodami. Dużym zainteresowaniem cieszył się także wóz bojowy Państwowej Straży Pożarnej z Trzebnicy. Póź­niej można było nawet liczyć na letni prysznic, który w taką po­godę okazał się znakomitym po­mysłem. O godz. 18, kiedy skwar już trochę odpuścił, rozpoczęło się piękne nabożeństwo majowe pod platanami z udziałem chó­ru z kościoła pw. św. App Piotra i Pawła pod kierownictwem s. Agaty Kałuży. Tuż po nim na sce­nie pojawiła się Magda Anioł ze swoim zespołem. Szybko wyszło na jaw, że ta znana wokalistka ma w Trzebnicy grono swoich fanów. Piękne utwory i ciekawe aranża­cje stanowiły idealne zwieńczenie tego dnia. Po koncercie nastąpiło wręczenie Nagród Publiczności, ufundowanych przez Kongrega­cję Sióstr, Fundację dla Ratowa­nia Klasztoru oraz firmę KEIM. Nagrody otrzymały: Jagoda Ga­jowy i Anna Donajska z Pracowni Malarstwa i Rysunku przy Gmin­nym Centrum Kultury oraz Sara Pieńkowska z Nysy i Anna Bliź­niak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebnicy.

- Majówka z roku na rok przy­ciąga coraz więcej ludzi mówi Krystyna Klamińska, prezes Fundacji dla Ratowania Klasz­toru św. Jadwigi. - Ludzie coraz bardziej i coraz chętniej utożsa­miają się z klasztorem, co nas bar­dzo cieszy. Świetnym pomysłem w tym roku było zorganizowanie konkursu plastycznego. Majówka to taki nietypowy piknik rodzin­ny, na którym mamy zarówno se­minaria, jak wystawy, wykłady, koncerty i atrakcje dla dużych, i małychdodaje.

Warto dodać, że majówka w Ogrodach Klasztornych nie odbyłaby się, gdyby nie pomoc i zaangażowanie wielu ludzi do­brej woli. W gronie sponsorów tegorocznej Majówki w Ogrodach Klasztornych znaleźli się: Mari­na Czajkowska – 4mara, Paweł Konczewski – Antiqua, Marek Dardas – AUTOMAR, Krystian Syrnik – Centrum Drewna Pro­filowanego i Budowlanego, Ar­kadiusz Harasimowicz – Haras, Jacek Klamiński – Vacor Projekt. Nieoceniona była także pomoc wolontariuszy z różnych grup z Bytomia i Nysy oraz sióstr boro­meuszek ze wszystkich zakątków Polski