#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Dotacja na remont ogrzewania bazyliki

10 listopada Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima podpisał umowę z Duszpasterstwem Rzymsko - Katolickim Parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi reprezentowanym przez Proboszcza Parafii – ks. Jerzego Olszówkę umowę na przekazanie dotacji na realizację zadania: ”Remont ogrzewania bazyliki – instalacja c.o. etap II”.

Umowa została podpisana w ramach wsparcia dotacją celową na dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy obiektach zabytkowych. Dotacja może być przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Gmina Trzebnica przekazała na rzecz remontu ogrzewania w Bazylice św. Jadwigi kwotę 20.000,00. zł.

IMG_0026.jpeg Podpisanie umowy przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę oraz ks. Jerzego Olszówkę proboszcza parafii pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła i św. Jadwigi, w obecności skarbnik Gminy Trzebnicy Barbary Krokowskiej i Iwony Durbajło p.o. Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywtelskich