• EN
  • DE

7. Rewitalizacja podwórka przy kamienicach: Rynek 22, Rynek 23, oraz Rynek 23A.

Miejsce realizacji zadania: Podwórko przy kamienicach: Rynek 22, Rynek 23, oraz Rynek 23A.

Opis: - Wymiana nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami;
- Odtworzenie schodów łączących podwórka wraz z poręczami;
- Remont muru oporowego ( wymiana tynku, położenie nowej warstwy tynku wraz z pomalowaniem)