Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Budżet Obywatelski- zakończyła się weryfikacja wniosków

W tym roku do Budżetu Obywatelskiego Trzebnica 2016 zgłoszono 17 projektów. Właśnie zakończyła się weryfikacja wniosków. Od 5 do 27 maja mieszkańcy mają możliwość głosowania na wybrany przez siebie projekt. 

Poniżej prezentujemy zgłoszone przez mieszkańców projekty, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną.

1. Dofinansowanie do zakupu średniego wozu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skoroszowie.

Miejsce realizacji zadania: Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszowie.
Opis: Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego do Jednostki OSP w Skoroszowie, która jako jedyna w Gminie Trzebnica jest jednostką ratowniczo-gaśniczą będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Posiadany obecnie pojazd ze względu na swój wiek – 27 lat zaczyna cechować częsta awaryjność, co powoduje brak pewności zespołu ratowniczo-gaśniczego na sprawne podejmowanie bardzo często niebezpiecznych działań bojowych, w których zawsze liczy się każda minuta.

2. Budowa otwartych siłowni zewnętrznych w miejscowości Skarszyn i Głuchów Górny.

Miejsce realizacji zadania: Skarszyn - działka nr 143/16 (lokalizacja - boisko) działka nr 361/1 AM-1 (lokalizacja - osiedle) Głuchów Górny - działka nr 140 (lokalizacja - okolice sklepu)
Opis: Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności proponujemy zagospodarowanie terenu gminnego w system siłowni zewnętrznych. W zamyśle pomysłodawców, siłownie będą miejscem aktywnego, rodzinnego wypoczynku mieszkańców. W tym celu w ramach posiadanych środków przewidujemy zakup urządzeń z serii fitness, oraz urządzeń komunalnych, a także betonowego stołu do ping ponga. Całość ma na celu stworzyć miejsce do, którego będzie miał dostęp każdy, co pozwoli integrować różne grupy i środowiska lokalne. Te miejsca charakteryzują się bowiem wartością dodaną - nie tylko umożliwiają aktywność fizyczną, ale także stwarzają okazję do nawiązania nowych znajomości i wspólnego spędzenia wolnego czasu (Zadanie obejmuje również koszt przygotowania terenu w miejscu, gdzie to jest konieczne.)

3. Przystanie rowerowe wraz z siłowniami plenerowymi przy Szlaku Bociana Białego w Gminie Trzebnica.

Miejsce realizacji zadania: Przystanie rowerowe będą realizowane w miejscowościach: Szczytkowice - działka nr 48AM1; Biedaszków Mały - działka 75-9; Ujeździec Wielki - działka 244/5; Ujeździec Mały - działka nr 103/1.
Opis: Proponuje się wykonać 4 jednakowe przystanie rowerowe w wyznaczonych miejscowościach. W skład każdej z nich wchodzi: zadaszona wiata drewniana (25m2) – koszt 7000 zł; kostka brukowa 50m – koszt 5500 zł; dwa komplety ławostołów drewnianych – koszt 1600zł; dwa stojaki na rowery – koszt 1000 zł; jedna tablica turystyczno-informacyjna – koszt 500zł; dwa kosze na śmieci – koszt 300 zł. Dodatkowo proponuje się wykonać montaż siłowni plenerowych w składzie: prostownik pleców – koszt 3200zł, biegacz – koszt 3900 zł. Koszt projektu siłowni – 2000 zł. Suma wydatków na jedną przystań wynosi 25 000 zł.

4. „Junior i Senior w Małuszynie – rozwój, zabawa i dobra kondycja w każdym wieku. Ofiaruj nam swój cenny głos!”

Miejsce realizacji zadania: Małuszyn – działka 12/3 arkusz mapy 1, obręb Małuszyn.
Opis: Edukacyjny plac zabaw dla dzieci w różnym wieku:
- ogrodzenie placu zabaw, przygotowanie nawierzchni, wyposażenie placu zabaw w potrzebny sprzęt do zabaw i edukacji, stojak na rowery, 3 urządzenia dla seniorów do ćwiczeń na dworze, oświetlenie.
- Integracyjna altana z drewna na obrysie koła, miejsce na ognisko, wyposażenie w ławki, stół (na ok. 30 osób) 10 000 zł.

5. Mobilne Kino Plenerowe.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Trzebnica.
Opis: Projekt Mobilne Kino Plenerowe nie jest projektem skierowanym do małej grupy mieszkańców, czy konkretnego miejsca, ale obejmuje cały teren Gminy Trzebnica. Specjalistyczny sprzęt umożliwi wyświetlanie seansów pod gołym niebem w okresie od wiosny do jesieni, w różnych, atrakcyjnych formach: jako kino samochodowe (które do tej pory znamy jedynie z filmów amerykańskich), prorodzinne – piknikowe (na kocach), i tradycyjne (na składanych krzesłach). Mobilne kino pozwoli na dotarcie z seansami do sołectw, co może stanowić nie lada atrakcję, szczególnie w okresie letnim. Uatrakcyjni gminne wydarzenia, imprezy i festiwale. Do realizacji przedsięwzięcia konieczny jest zakup pełnego wyposażenia.

6. Modernizacja podwórka okalającego ul. Daszyńskiego – Rynek – Głowackiego.

Miejsce realizacji zadania: Miejsce Podwórka – ul. Daszyńskiego – ul. Rynek – ul. Głowackiego.
Opis: - Plac zabaw dla dzieci + boisko;
- nawierzchnie utwardzone – miejsca parkingowe (dojścia i chodniki);
- remont schodów;
- wykonanie podjazdów dla wózków dziecięcych;
- założenie zieleni.

7. Rewitalizacja podwórka przy kamienicach: Rynek 22, Rynek 23, oraz Rynek 23A.

Miejsce realizacji zadania: Podwórko przy kamienicach: Rynek 22, Rynek 23, oraz Rynek 23A.
Opis: - Wymiana nawierzchni chodnika wraz z krawężnikami;
- Odtworzenie schodów łączących podwórka wraz z poręczami;
- Remont muru oporowego ( wymiana tynku, położenie nowej warstwy tynku wraz z pomalowaniem)

8. Zainstalowanie wiaty przystankowej na pętli komunikacji miejskiej w Nowym Dworze, oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Miejsce realizacji zadania: Nowy Dwór, działka nr 15/3, pętla linii A komunikacji miejskiej.
Opis: - zakup wiaty przystankowej lub budowa wiaty z cegły kinkierowej;
-zakup i zainstalowanie kosza na śmieci;
-wybrukowanie części terenu kostką z kamienia naturalnego;
-obsadzenie terenu przystanku roślinnością: krzewy, byliny oraz zabezpieczenie rabat agrowłókniną i ściółką z krzaków.

9. Mała infrastruktura rowerowa na terenie miasta Trzebnica.

Miejsce realizacji zadania: Miejsca użyteczności publicznej na terenie miasta Trzebnica.
Opis: Montaż stojaków rowerowych typu "U" przy urzędach, miejscach użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, kościoły, przychodnia, dworzec PKP, targowisko miejskie, rynek), oraz budowa miejsc postoju dla turystów rowerowych w takich lokalizacjach jak: rotunda, kapliczka św. Jadwigi, glinianki, oraz przy pomniku kolejki wąskotorowej (stół, ławki, kosz na śmieci, tablica informacyjna).

10. Mobilne wielofunkcyjne boisko GolBox.

Miejsce realizacji zadania: Stadion Miejski Fair Play Arena w Trzebnicy. Dodatkowo imprezy i eventy na terenie Gminy Trzebnica.
Opis: Mobilne boiska GolBox w wersji dla dzieci umożliwiająprowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w oparciu nie tylko o elementy piłki nożnej, ale także koszykówki, mini tenisu, unihokeju itp. Jest doskonałym elementem propagowania sportu wśród dzieci. Może również służyć na różnych eventach, festynach, w szkołach, przedszkolach itp. Jest całkowicie bezpieczny, oraz szybki w montażu.

11. Plac treningowy w Droszowie.

Miejsce realizacji zadania: Droszów - Park Wiejski.
Opis: -opracowanie dokumentacji projektowej placu treningowego;
- zakup dwóch urządzeń na pylonie 4 stronnym w skład, których wchodzą: rower, twister, stepper, surfer, krzesło do wyciskania, prasa ręczna, prasa nożna, wyciąg górny, wioślarz, 2 pylony;
-montaż urządzeń;
- wykorygowanie i wypiaskowanie bezpośrednio pod urządzeniami.

12. Poprawa bezpieczeństwa na ulicy Henryka Pobożnego w Trzebnicy.

Miejsce realizacji zadania: Ul. H. Pobożnego w Trzebnicy.
Opis: -montaż oświetlenia ulicznego;
-montaż znaku drogowego D40/D41;
-montaż progów zwalniających (2szt.);
-likwidacja zakazu + wyznaczenie miejsc postojowych wzdłuż budynku 20-26;
-zmiana organizacji ruchu - ul. jednokierunkowa od Ks. Bochenka do Milickiej.

13. Przeniesienie placu zabaw koło Szkoły Podstawowej w Masłowie i jego rozbudowa, o urządzenia sportowo-rekreacyjne inaczej (siłownia plenerowa).

Miejsce realizacji zadania: Teren przy Szkole Podstawowej w Masłowie.
Opis: Przeniesienie placu zabaw (znajdującego się przy ulicy głównej - ruchliwej) na teren Szkoły Podstawowej w Masłowie. Przez cały teren placu zabaw przechodzi linia średniego napięcia, która zagraża życiu i bezpieczeństwu dzieci. Realizując ten plan budowy nowego placu tym samym zwiększyłoby się szanse rozwoju uczących się tam dzieci.

14. Rewitalizacja piekielnego wąwozu w Trzebnicy.

Miejsce realizacji zadania: Teren piekielnego wąwozu od ulicy Ogrodowej, wzdłuż ogrodów działkowych ROD "Tulipan" - do szczytu góry.
Opis: Rewitalizacja wartościowych krajobrazowo południowo-zachodnich obrzeży Trzebnicy ( w tym trasy żółtego szlaku turystycznego). Poprawa dojazdu dla działkowców ROD "Tulipan" i prywatnych właścicieli ogrodów i działek rolnych, umożliwienie spacerowiczom korzystanie z tych terenów. Części składowe zadania: -wykonanie prac porządkowych, wycinka krzewów, usunięcie pni drzew, -wykorytowanie i utwardzenie ciągu pieszego i pieszo-jezdnego, -wykonanie odprowadzenia wód opadowych.

15. Uspokojenie ruchu drogowego w rekreacyjnych okolicach "stawów" w Trzebnicy.

Miejsce realizacji zadania: Ulice Armii Krajowej, 1 maja, J. Korczaka, Leśna w Trzebnicy.
Opis: -Budowa wzniesionych przejść dla pieszych - w technologii gumowych progów płytowych: obok przedszkola nr 1 na ulicy 1 maja oraz Armii Krajowej ( w kierunku parkingu i przystanku autobusowego) : na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej i Korczaka ( 3 przejścia): obok wjazdów na osiedlach - ul. Korczaka ( 2 przejścia): na wysokości parku wodnego.
-Azyl- sztuczna wyspa na wysokości Karczmy Leśnej;
-Oznakowanie Pionowe.

Przypomnijmy, głosować może każdy mieszkaniec Gminy Trzebnica (zameldowany na stałe bądź czasowo) może oddać tylko 1 głos na wybrane z listy zadanie.

Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej trzebnica.pl lub w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego.

W tym roku będzie możliwe głosowanie drogą elektroniczna za pomocą specjalnego modułu na stronie Urzędu Miejskiego. Szczegóły już wkrótce.

Wypełnioną kartę można przekazać na 3 sposoby:

- listownie na adres: Urząd Miejski w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica

- osobiście: w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego

- elektronicznie (w formie skanu) na adres: budzet.obywatelski@um.trzebnica.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi do 06.06

Na podstawie liczby zebranych głosów mieszkańców oraz z uwzględnieniem dostępnej puli pieniędzy w ramach budżetu obywatelskiego, ogłoszona zostanie ostateczna lista wybranych do realizacji zadań.

Zadania – zgłoszone i wybrane w ramach głosowania przez mieszkańców – zostaną zrealizowane w 2016 roku (z możliwością kontynuacji i zakończenia w 2017 roku).