• EN
  • DE

Burmistrz wręczył pierwszą decyzję w ramach 500 Plus

Pani Anna Adamczuk jest pierwszą trzebniczanką, która otrzymała od Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy pierwszą decyzję w sprawie świadczeń w ramach programu Rodzina 500+.  

Tak jak wcześniej zapowiadałem, z końcem kwietnia rozpoczęliśmy wydawanie decyzji w ramach programu Rodzina 500+. Dlatego z wielką satysfakcją podpisałem pierwszą decyzję w tej sprawie. W pełni popieram ten program i mam nadzieję, że w realny sposób przyczyni się on do polepszenia sytuacji materialnej rodzin, szczególnie tych, które tego najbardziej potrzebują. Realizowany program doskonale wpisuje się w przyjętą przeze mnie i konsekwentnie realizowaną politykę prorodzinną – mówi burmistrz i dodaje -   Przygotowanie Urzędu do sprawnej obsługi programu 500+ było dla mnie w ostatnich miesiącach priorytetem. Jako gospodarz gminy chciałem zrobić wszystko, by zapewnić korzystającym z tego programu odpowiedni komfort i warunki. Dzięki temu nie ma długich kolejek i niepotrzebnych nerwowych sytuacji, a cały proces przebiega jak dotąd sprawnie i płynnie.

IMG_9099.jpeg

IMG_9101.jpeg

IMG_9110.jpeg

W Gminie Trzebnica jest około 4,5 tys. dzieci uprawnionych do otrzymania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+. Według stanu na dzień 28.04.2016 roku zarejestrowanych zostało 1383 wnioski o jego wypłatę na 2793 dzieci.

W Gminie Trzebnica obsługą programu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Koordynatorem programu jest Katarzyna Kuczma, która udziela szczegółowych informacji osobiście lub pod numerem telefonu 71/ 312 05 27 wew. 49.
 

Przypomnijmy- ustawa z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 +". W jego ramach rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Wypełnione wnioski w Gminie Trzebnica są przyjmowane od 1 kwietnia. Jeśli zostaną one złożone do końca czerwca, wówczas rodzice lub opiekunowie otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia.

Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu lub kolejnych miesiącach świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca, w którym wniosek został złożony. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.


 

 

Więcej na temat programu Rodzna 500+:

W Trzebnicy ruszył Program 500 plus