• EN
  • DE

Ku czci Pionierów Ziemi Trzebnickiej

Kwiecień jest miesiącem, w którym mieszkańcy Gminy świętują Dzień Pioniera Ziemi Trzebnickiej. Jak co roku uczczono ich pamięć i doceniono zasługi na placu Pionierów podczas obchodów, które odbyły się 20 kwietnia.

W uroczystościach zorganizowanych przez Gminę Trzebnica oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Trzebnickiej, udział wzięli pierwsi osadnicy miasta wraz z przedstawicielami władz samorządowych na czele z burmistrzem Gminy Trzebnica Markiem Długozimą, wicestarostą Jerzym Trelą oraz sekretarzem Gminy Trzebnica Danielem Buczakiem, a także dyrektorzy szkół, uczniowie i mieszkańcy. Obecni byli również: prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego ppłk Krzysztof Majer, członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP kpt. żeglugi Ryszard Złociński, dziekan Dekanatu Parafii św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy ks. Jerzy Olszówka oraz proboszcz parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła ks. Bogdan Grabowski.

Uroczystości rozpoczęły się w Parku Pionierów, gdzie zebrani wysłuchali poruszających przemówień. Jako pierwszy wyrazy szacunku i uznania dla Pionierów złożył Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima: -Szanowni Pionierzy Ziemi Trzebnickiej! W imieniu własnym oraz lokalnej wspólnoty samorządowej pragnę Wam złożyć wyrazy głębokiej wdzięczności za to wielkie dzieło jakim jest budowanie polskości i zaszczepienie w wielu z nas ducha patriotycznego. Ten trud z pewnością przyniesie wymierne rezultaty, bowiem młode pokolenie pamięta, docenia i podtrzyma tę tradycję, przyczyniając się tym samym do ocalenia pionierskich lat w powojennej Trzebnicy od zapomnienia. Z całego serca życzę Wam długich lat życia w zdrowiu i w ciepłym, bezpiecznym rodzinnym domu, byście czerpali siły z satysfakcji, jaką daje w pełni zasłużony dumny tytuł Pioniera Ziemi Trzebnickiej. Po przemówieniu burmistrz zadedykował Pionierom tradycyjne „Sto Lat”, wykonane przez wszystkich uczestników uroczystości przy akompaniamencie Trzebnickiej Orkiestry Dętej.

Głos zabrał także Franciszek Kempa – Pionier Ziemi Trzebnickiej: - Dziś mija 71 rocznica, kiedy do Trzebnicy przybyli z różnych stron świata pierwsi osadnicy. Znaleźli tu swój dom i swoją małą ojczyznę. Pamiętam szkielety spalonych domów i kamienic, które były poddane rozbiórce, a materiał przeznaczono na odbudowę Warszawy – wspominał pan Franciszek Kempa i dodał – wspaniale jest patrzeć na to, jak z każdym rokiem rozkwita Trzebnica, widzieć jak dzięki staraniom Burmistrza Marka Długozimy ziemie, na których my stawialiśmy pierwsze kroki, stają się co raz to wspanialszym domem dla nowych pokoleń. Dziękuję za tak udaną kontynuację naszego dzieła, a także za pamięć o historii bez której nie moglibyśmy nazywać Trzebnicy naszym domem. W tym miejscu zwracam się również do dr. Kazimierza Woźniaka, jednego z pierwszych osadników Ziemi Trzebnickiej - jest on wzorem pamięci i patriotyzmu nie tylko dla młodzieży, ale i dla starszych.

- Trudno było zbudować nowe gniazda rodzinne ludziom, którzy zostali wyrzuceni ze swojej ziemi, którzy musieli pozostawić dorobek całego życia i szukać nowego miejsca na ziemi. Ten pomnik – z granitowym piastowskim orłem, to ważny dla Trzebniczan znak pamięci, który buduje naszą tożsamość. Postawiono go dla uhonorowania pierwszych osadników, którzy po skończeniu II wojny światowej, budowali zręby nowej polskiej rzeczywistości Zbigniew Lubicz-Miszewski – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej.

Kolejnym wzruszającym momentem był występ uczniów ze szkoły Podstawowej nr 3 – opiekunów Pomnika Pionierów, którzy przedstawili okolicznościowy program artystyczny pod kierunkiem Pani Justyny Curyło i Małgorzaty Bogaczyńskiej.

Honorową wartę przy pomniku pełnili harcerze przygotowani przez Magdalenę Herner-Tokarską.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, związków kombatanckich, szkół gminnych oraz firm i przedsiębiorstw z terenu miasta, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze pod Pomnikiem Pionierów Ziemi Trzebnickiej, oddając tym samym hołd wszystkim zasłużonym, którzy po wojnie odbudowywali miasto i od nowa tworzyli polskość.

Po ceremonii uczestnicy wydarzenia, prowadzeni przez Trzebnicką Orkiestrę Dętą, przemaszerowali do Muzeum Regionalnego, mieszczącego się w Ratuszu, gdzie w miłej atmosferze wspominano dawne czasy, oglądano wystawę z lat powojennych, a także dyskutowano o dawnej i teraźniejszej Trzebnicy.