• EN
  • DE

O przedsiębiorczości podczas wizyty w Urzędzie

20 kwietnia obchodziliśmy dzień przedsiębiorczości, z tej okazji w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy Burmistrz Marek Długozima spotkał się z grupą uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Trzebnicy im. P. Włostowica. Chcieli się oni dowiedzieć jak najwięcej o funkcjonowania Urzędu jako instytucji publicznej.

Wizyta ta była kolejnym elementem mojej dobrej współpracy z dyrektorem placówki Panem Ireneuszem Chudzikowskim, w ramach której m.in. uczniowie placówki odbywają praktyki i staże w Urzędzie Miejskim – powiedział Burmistrz i dodał – cenię również pęd do wiedzy młodych ludzi, dlatego też wspólnie z Panią Naczelnik Wydziału Finansowego Renatą Kościelak staraliśmy się odpowiedzieć na wszystkie pytania zadawane w czasie wizyty, a także korzystając ze swej wiedzy i doświadczenia opowiedzieć o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego jako instytucji – zakończył.

Ideą Dnia Przedsiębiorczości jest włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.