• EN
  • DE

W Trzebnicy ruszył Program 500 plus

Minął zaledwie tydzień od momentu, kiedy ruszył program „Rodzina 500 plus”, a już Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy przyjął blisko siedemset  wniosków. Kolejek nie ma, bo gmina jest przygotowana do programu. Petentów obsługuje 6 pracowników w trzech, specjalnie do tego wyznaczonych pokojach.

Gmina Trzebnica jest w pełni przygotowana do realizacji rządowego programu 500 plus. Zanim przyjęto pierwszych petentów pomieszczenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy przeszły gruntowny remont. Wydzielono trzy pomieszczenia, w których przyjmuje sześciu pracowników. Zakupiono nowe meble, przygotowano krzesła w poczekalni dla petentów.

Wszystkie prace przeprowadzono tak, by nie kolidowały one z pracą urzędu. Nad kompleksowym przygotowaniem OSP do rządowego programu czuwał burmistrz Marek Długozima. - To zadanie było dla mnie w ostatnich miesiącach priorytetem. Uważam, że rodzinom potrzebne jest takie wsparcie. Jako gospodarz gminy chciałem zrobić wszystko, by zapewnić korzystającym z tego programu odpowiedni komfort i warunki. Dzięki temu nie ma długich kolejek i niepotrzebnych nerwowych sytuacji – podkreśla burmistrz.

Do godziny 14 w czwartek 7 kwietnia złożono ok. 700 wnioski – osobiście lub za pośrednictwem internetu. Uprawnionych do świadczenia z terenu gminy Trzebnica jest około 2 tysiące rodzin. Jak informuje koordynator programu Katarzyna Kuczma, wnioski składane są przeważnie bez określania dochodu – czyli na drugie i kolejne dziecko.

Przypomnijmy, że program „Rodzina 500 +” wprowadzony został w życie ustawą z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W jego ramach rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko)- otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 lat.

Jak podkreśla kierownik OSP Ewa Sucharska-Frania największego boomu – jeśli chodzi o składanie wniosków - pracownicy spodziewają się pod koniec czerwca. Jeśli wniosek wpłynie przed 1 lipca – rodziny dostaną wyrównanie od kwietnia. Gdy zrobią to później – pieniądze otrzymają tylko od miesiąca, w którym złożyły wniosek.

Pierwsze decyzje zostaną wydane pod koniec kwietnia.

- W celu udogodnienia mieszkańcom naszej gminy dostępu do programu, podjąłem decyzję o organizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy dyżurów po godzinach pracy urzędu, tak aby zainteresowani programem mieszkańcy pracujący poza Trzebnicą mogli również uzyskać fachową pomoc- powiedział burmistrz.

Dyżur pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej pełniony będzie do końca czerwca 2016 roku w każdą środę do godz. 18.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego. Poza tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy realizuje program „Rodzina 500+” we wszystkich dniach tygodnia w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Podczas środowego dyżuru osoby zainteresowane programem uzyskają wszelką pomoc w złożeniu poprawnego wniosku o wypłatę świadczenia w ramach program „Rodzina 500+”, zostaną również poinformowane o procedurze i terminach wypłaty świadczenia - reasumuje burmistrz Marek Długozima. 

IMG_6870.jpeg Burmistrz Marek Długozima, koordynator programu Rodzina 500 plus Katarzyna Kuczma oraz składająca wniosek trzebniczanka - Dorota Surowiec z córką Jagodą. 

IMG_6881.jpegBurmistrz oraz zespół pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujący się obsługą rządowego programu. 

IMG_6602.jpeg Każda rodzina ma prawo otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

IMG_6604.jpegDzięki temu, że gmina dobrze przygotowała się do programu, rodzice nie czekają w długich kolejkach.