Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

O rewitalizacji w Trzebnicy

Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy 14 marca w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy odbyło się spotkanie warsztatowe Zespołu ds. Rewitalizacji, w którym udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty, reprezentanci poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, a także osoby prywatne zainteresowane programem. Jego celem było omówienie problemów związanych z wytyczoną strefą rewitalizacji.

Przypomnijmy, że Gminie Trzebnica udało się pozyskać dofinansowanie na zadanie pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025” w wysokości blisko 100 tys. zł. Celem wspominanego programu jest ożywienie gospodarcze i społeczne, jak również wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego Gminy Trzebnica. Działania te obejmują nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez rewaloryzację i odnowę.

Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku ubiegłego roku i zgromadziło przedstawicieli licznych instytucji, takich jak Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Gminne Centrum Kultury, Straż Miejska, Policja, Urząd Skarbowy, Pomoc Społeczna.

Na wspomnianych warsztatach zaakceptowano obszar wymagający rewitalizacji i definiowano problemy związane z tym obszarem.

- Gmina Trzebnica stale się rozwija. Zależy nam na tym, by stale podnosić jej atrakcyjność i zwiększać bezpieczeństwo mieszkańców. Nie byłoby to możliwe bez pozyskania środków zewnętrznych. Dlatego cieszę się, że dzięki Lokalnemu Programowi Rewitalizacji, który realizujemy już od kilku lat, udało się nam odnowić m.in. kamienice w Rynku, Park Solidarności, ścieżki w Lesie Bukowym oraz ulice: Stawową, Jana Pawła II i Daszyńskiego - powiedział burmistrz Marek Długozima. - Cieszę się, że w opracowaniu i omówieniu problemów związanych z wytyczoną strefą rewitalizacji wzięły udział zarówno instytucje, organizacje pozarządowe, jak i osoby prywatne, którym poprawa jakości i komfortu życia wszystkich mieszkańców Gminy Trzebnica, leży na sercu - dodał.

logo.jpeg

 

IMG_4185.jpegNa zaproszenie burmistrza Marka Długozimy w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, pracownicy oświaty, reprezentanci poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego, a także osoby prywatne zainteresowane programem.

IMG_4191.jpegSpotkanie warsztatowe poprowadził prezes firmy EffiCon Ireneusz Ratuszniak – wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego.

IMG_4151.jpeg

IMG_4167.jpeg

IMG_4179.jpegBurmistrz Marek Długozima podziękował za przybycie, a duże zainteresowanie projektem świadczy o tym, że wielu leży na sercu poprawa jakości i komfortu życia mieszkańców.

IMG_4170.jpeg

IMG_4190.jpeg

IMG_4194.jpeg

IMG_4201.jpeg

IMG_4204.jpeg