Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

O nowoczesnym sposobie odbywania kary

W dniach 25-26 lutego 2016 r. w siedzibie Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Kara ograniczenia wolności w perspektywie nowych założeń polityki kryminalnej w Polsce”. Organizatorami tego wydarzenia były Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii – Katedra Prawa Karnego Wykonawczego, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych FRONTIS, którego wiceprezesem jest Grzegorz Miśta, mieszkaniec gminy Trzebnica Jest on jednocześnie zastępcą kuratora okręgowego we Wrocławiu. Zaproszeni prelegenci przedstawili problematykę kary ograniczenia wolności z czterech perspektyw: prawno-naukowej, sędziowskiej, kuratorskiej i organizacji pozarządowych.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali sędziowie, kuratorzy sądowi, przedstawiciele samorządu terytorialnego. Wśród zaproszonych przez Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu panią Ewę Barnaszewską gości znalazł się również burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. W tym miejscu warto przypomnieć, że to Gmina Trzebnica jako jedna z pierwszych zainteresowała się problemem nowoczesnego odbywania kary pozbawienia wolności, sama będąc współorganizatorem konferencji poświęconej tej tematyce. Odbyła się ona z inicjatywy Grzegorza Miśty w maju 2014 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Kolejnym elementem świadczącym o nowoczesnym spojrzeniu na problem więziennictwa w Polsce była umowa współpracy podpisana przez burmistrza Marka Długozimę i dyrektora okręgowego Służby Więziennej we Wrocławiu płk. Ryszarda Godylę. Na jej mocy więźniowie odbywający karę w zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu nieodpłatnie wykonywali prace zlecone im przez Gminę Trzebnica. W ten sposób oczyszczony został teren pod mający powstać park dla psów czy tereny za stadionem miejskim Fair Play Arena.

- Te działania pokazują, że jako jedni z pierwszych wychodzimy naprzeciw nowoczesnemu podejściu do tematu odbywania kary pozbawienia wolności. Już podczas zorganizowanej przez nas w 2014 roku konferencji, daliśmy jasno do zrozumienia, że chcemy umożliwić prace skazanym, wspomagając tym samych ich resocjalizację – powiedział burmistrz Marek Długozima. – Uważam, że każdy zasługuje na szansę odpracowania swoich złych uczynków. Taka forma readaptacji więźniów jest również burzeniem negatywnego stereotypu, który powoduje, że wszyscy więźniowie postrzegani są jako groźni przestępcy, którzy nie mają już żadnych szans powrotu do społeczeństwa. Często jednak zapomina się o tych, którzy osadzeni zostali w zakładzie karnym, ponieważ na przykład splot skomplikowanych życiowych wydarzeń pokrzyżował ich normalne funkcjonowanie. My chcemy dać szansę powrotu do społeczeństwa każdemu, kto w ocenie ekspertów ze służby więziennej rokuje takie nadzieje. Stąd nasze stałe zainteresowanie problemem i udział w konferencji poświęconej tej tematyce – zakończył burmistrz.

Jak podkreśla Grzegorz Miśta, wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS udział liderów samorządowych w naszej konferencji jest z całą pewnością przejawem ich odpowiedzialnego podejścia do kwestii tworzenia odpowiednich warunków wykonywania kar ograniczenia wolności. Zadanie to ustawodawca powierzył kuratorskiej służbie sądowej i samorządowi terytorialnemu. Należy podkreślić, że w gminie Trzebnica, jako jednej z pierwszych, stworzono bardzo dobre warunki do wykonywania przez sprawców stosunkowo mniej dolegliwych przestępstw i wykroczeń, prac na cele społeczne. Dzięki temu mają oni możliwość swoistej spłaty długu wobec środowiska, w którym dokonali szkody. Nie tracą przy tym relacji z rodziną, mogą być aktywni zawodowo a jednocześnie społeczeństwo nie ponosi tak dużych kosztów, jak w przypadku, gdyby odbywali kary pozbawienia wolności (nawet 3100 zł miesięcznie). W wielu krajach Europy kara ograniczenia wolności jest bardzo dobrze odbierana przez społeczności lokalne.

Warto dodać, że taka forma odpracowania przez skazanych swojej kary znacznie pomaga w resocjalizacji, a taki model funkcjonowania więźniów w społeczeństwie od wielu lat z powodzeniem sprawdza się w krajach europejskich. W naszym kraju w dalszym ciągu jeszcze niewiele gmin decyduje się na tego typu współpracę.

 

IMG_6703.jpegPodczas konferencji w Trzebnicy. Od lewej ppłk. Krystyna Zuwała, zastępca dyrektora Okręgowego OSIW, burmistrz Marek Długozima, Marcin Soliński, wiceprezes Sądu Okręgowego, Przemysław Popławski, starszy kurator sądowy oraz Grzegorz Miśta, zastępca kuratora okręgowego we Wrocławiu. 

IMG_1696- konferencja.jpegOd lewej: dziekan Wydziału Prawa UW - profesor Włodzimierz Gromski, rektor UW - prof. Marek Bojarski, prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu - Ewa Barnaszewska oraz profesor Tomasz Kalisz z Wydziału Prawa UW.

SAM_1539.jpegWśród zaproszonych samorządowców znalazł się burmistrz Marek Długozima. Gmina Trzebnica jako jedna z pierwszych zainteresowała się problemem nowoczesnego odbywania kary pozbawienia wolności.

IMG_1704 - konferencja.jpegPrelegenci przedstawili problematykę kary ograniczenia wolności z czterech perspektyw: prawno-naukowej, sędziowskiej, kuratorskiej i organizacji pozarządowych. Wykład prowadzi profesor Jacek Giezek z UW.

IMG_6764.jpegKonferencja zorganizowana w Urzędzie Miejskim w maju 2014 roku.

2.jpegPodczas konferencji Grzegorz Miśta - wiceprezes Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS, podkreślił iż udział liderów samorządowych w naszej konferencji jest z całą pewnością przejawem ich odpowiedzialnego podejścia do kwestii tworzenia odpowiednich warunków wykonywania kar ograniczenia wolności.