• EN
  • DE

Gminne Centrum Kultury - Modernizacja Roku

Po raz kolejny działania burmistrza Marka Długozimy na rzecz lokalnej społeczności przyniosły wspaniały rezultat. Mieszkańcy w ubiegłym roku zyskali gruntownie przebudowane, w pełni zmodernizowane oraz nowoczesne Gminne Centrum Kultury, dzięki któremu mają teraz dostęp do kultury w zupełnie nowym wydaniu. Te działania zostały docenione nie tylko w lokalnym środowisku, ale również przez kapitułę konkursu Modernizacja Roku.

Była to już XX edycja tego prestiżowego ogólnopolskiego konkursu, odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

- Cieszę się, że nasze działania zostały docenione i zauważone. W tym roku do konkursu zgłosiliśmy GCK, a w przyszłym będzie to zapewne Gminne Centrum Medyczne TRZEBNICA-ZDRÓJ - powiedział burmistrz Marek Długozima. - Warto przypomnieć, że w 2009 roku wygraliśmy w konkursie Modernizacja Roku za rewitalizację i remont płyty Rynku w Trzebnicy, później w konkursie tym doceniono zmiany, jakie zaszły w Parku Solidarności, w ubiegłym roku otrzymaliśmy dyplom za modernizację obiektów obecnej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Muzycznej w Trzebnicy, a w tym roku za Modernizację Gminnego Centrum Kultury i Sportu - dodaje.

Gminne Centrum Kultury to obiekt, na którego modernizację czekało wiele pokoleń trzebniczan. Wewnątrz budynku znajduje się sala widowiskowo-kinowa, która spełnia zarówno rolę rozrywkową (wyświetlane są filmy 2D i 3D), jak i konferencyjną. Nowoczesne pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia licznych sekcji, ARTKawiarnia - miejsce spotkań młodzieży, gdzie odbywają się również kameralne koncerty, multifunkcyjna sala konferencyjno-bankietowa Retro, czy sale prób dla trzebnickich zespołów oraz Trzebnickiej Orkiestry Dętej – to tylko niektóre atuty zmodernizowanego budynku. Dodatkowo budynek zawiera szereg udogodnień dla osób niepełnosprawnych i starszych, w tym windę, a także specjalne miejsca na widowni.

Celem konkursu Modernizacja Roku jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji tych przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2015, które wyróżniają się szczególnymi walorami. Ideą konkursu jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje więc: funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie owych technik, efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne, a w przypadku obiektów zabytkowych dbałość o architekturę i ochronę dziedzictwa kulturowego, zachowanie pierwotnych walorów budowli i ochronę dóbr kultury współczesnej.

przed.jpeg

po.jpeg

K. Koćma artkawiarnia (1 of 2) (9).jpegNowoczesne wnętrza ARTKawiarni.

sala kinowa (4).jpegOdnowiona sala kinowa.

Burmistrz Nagroda Modernizacja Roku 2009 .jpeg Burmistrz Marek Długozima ze statuetką za Modernizację Roku 2009.