• EN
  • DE

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi  pracami związanymi z przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji zapraszam do składania  propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie. Dokument ten ma za zadanie określić m. in. priorytetowe działania zmierzające do poprawy jakości życia na terenie gminy wymagające szczególnego wsparcia, w tym powinien zawierać propozycje projektów rewitalizacyjnych.
Szczegółowe informacje znajdują się tutaj.

Zapraszam również do wypełnienia ankiety, które mają za zadanie poznanie Państwa opinii na temat problemów występujących na obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji.
Ankietę można wypełnić pod linkiem https://trzebnica.webankieta.pl/ w terminie do  31.03.2016r.
Badanie ankietowe jest anonimowe, prowadzone w celu poznania Państwa opinii na temat problemów występujących na obszarze objętym Programem Rewitalizacji. Państwa ocena umożliwi jak najlepszy dobór działań w zakresie kompleksowej i zintegrowanej rewitalizacji.
Informacje dotyczące przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępne są na stronie http://bip.trzebnica.pl

podpis burmistrza.jpeg

logo.jpeg

IMG_4179.jpeg