Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Planowana rozbudowa sądu

Na ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy radni przyjęli wiele nowych uchwał.

Na wniosek burmistrza Marka Długozimy, jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ulic: Obrońców Pokoju, Św. Jadwigi i Ks. Dz. Bochenka w Trzebnicy. W dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania teren ten przeznaczony był pod zieleń. Podjęta uchwała ma to zmienić i spowodować, że wkrótce powstanie tam zabudowa kubaturowa.

Podjęcie tej uchwały zainicjował wniosek pani Jadwigi Zawadzkiej, prezes Sądu Rejonowego w Trzebnicy, która zwróciła się do burmistrza z prośbą o zmianę przeznaczenia terenu dla wskazanej działki umożliwiającą rozbudowę budynku sądu. W budynku sądu ma w przyszłości znajdować się między innymi siedziba kuratorów. Dziś, specjalnie dla nich wynajmowany jest odrębny budynek, który generuje koszty. Prezes sądu nie po raz pierwszy podejmuje działania związane z dużymi inwestycjami. Jako prezes sądu w Miliczu przeprowadziła jego generalny remont i stworzyła nowoczesne sale rozpraw. Podobne, na miarę europejską, znajdują się już także w Trzebnicy. - Uważam, że rozbudowa sądu w Trzebnicy to bardzo dobry pomysł. Miasto się rozwija i cieszy mnie, gdy obiekty użyteczności publicznej są coraz bardziej nowoczesne – podkreśla burmistrz.

W budżecie na 2016 rok zostały wprowadzone także środki na następujące inwestycje:

- budowa ulic: Malinowej, Jagodowej, Poziomkowej i Porzeczkowej (projekt),

- przebudowa odcinka drogi gminnej w Głuchowie Górnym (projekt),

- przebudowa odcinka drogi gminnej w Ujeźdźcu Małym (projekt),

- opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę, w tym termomodernizację istniejącego budynku szkoły oraz budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kuźniczysku,

- zakup maszyny do wertykulacji powierzchni trawiastych – stadion,

- dokumentacja projektowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzebnicy,

- doposażenie placu zabaw w miejscowości Droszów.

Zwiększone zostały także środki na inwestycje pod nazwą - „Utworzenie miejsc integracji społecznej w Gminie Trzebnica – opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Dwór”.

 

DSC_0043.jpegRadni Rady Miejskiej jednomyślnie przyjęli uchwałę odnośnie zmiany w planie zagospodarowania terenu wokół sądu, dzięki temu możliwa będzie jego rozbudowa. 

DSC_0041.jpeg

DSC_0089.jpegSąd Rejonowy w Trzebnicy wkrótce zostanie rozbudowany.