Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Subiektywnym okiem Burmistrza

Ratunek dla powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej

    W dniu 25.02.2016 roku miałem przyjemność brać udział w sesji Rady Powiatu Trzebnickiego. Uczestniczenie w sesjach trzebnickiej Rady Powiatu z reguły nie należy do rzeczy przyjemnych, tym jednak razem było inaczej. Mianowicie radni Rady Powiatu jednogłośnie podjęli pakiet uchwał- Plan Ratunkowy dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej, dzięki któremu zostało zapewnione bezpieczne funkcjonowanie powiatowego szpitala. Moja radość z tego faktu jest tym większa, że przyjęty przez radnych Plan Ratunkowy ustalony i rekomendowany został przez koalicję klubu radnych Marka Długozimy-Skuteczni dla Rozwoju oraz radnych z klubu Prawa i Sprawiedliwości. W imieniu koalicji radnych stosowny pakiet uchwał przygotował i przedłożył Radzie Zarząd Powiatu Trzebnickiego w składzie Waldemar Wysocki-Starosta, Jerzy Trela-Wicestarosta, Sławomir Błażewski i Daniel Buczak-członkowie. Przyjęty Plan Ratunkowy dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zakłada przede wszystkim pokrycie straty szpitala za 2012 i 2015 rok oraz poręczenie przez Powiat kredytu na kwotę 15 milionów złotych, które należy pozyskać na spłatę zaciągniętych przez poprzednie władze wymagalnych pożyczek zaciągniętych w instytucjach parabankowych na niekorzystnych dla szpitala warunkach. Teraz te niekorzystne i przeterminowane zobowiązania będą mogły być zamienione na kredyt bankowy zaciągnięty w instytucji objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki tym posunięciom połączonym z wdrożeniem wewnątrz samego szpitala, opracowanego za poprzedniego dyrektora szpitala (Piotra Dytko) Programu Naprawczego, istnieje realna perspektywa wyprowadzenia trzebnickiego powiatowego szpitala na prostą. Osiągnięciu tego celu pomogłoby również wynegocjowanie bardziej korzystnego kontraktu dla trzebnickiego szpitala w Narodowym Funduszu Zdrowia, o co będziemy zabiegać.

    Przyjęty Plan Ratunkowy dla szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy zakłada bardzo duże zaangażowanie finansowe Powiatu Trzebnickiego w proces ratowania szpitala.  Konsekwentnie jednak mój komitet wyborczy w Radzie Powiatu Trzebnickiego realizował będzie swoją najważniejszą obietnicę wyborczą, którą było ratowanie powiatowego szpitala im. Św. Jadwigi. Dalej jest to dla nas cel najważniejszy, bo cóż może być ważniejszego od zdrowia i życia mieszkańców naszej gminy i powiatu? Jako swój sukces uznaję to, że trzebnicki szpital pozostanie własnością naszych mieszkańców, i nie zostanie przejęty przez jeden z wrocławskich szpitali. Na omawianej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego podtrzymałem swoją ofertę przejęcia powiatowego szpitala przez Gminę Trzebnica w przypadku, gdyby Powiat Trzebnicki nie udźwignął ciężaru ratowania szpitala i szukałby zewnętrznego partnera chcącego przejąć powiatowy szpital.  Deklaracja ta, zgodna z moimi wcześniejszymi oświadczeniami, została sformalizowana w postaci ostatecznej oferty przekazanej w dniu 23.02.2016 roku (tj. na dwa dni przed omawianą sesją Rady Powiatu) Zarządowi Powiatu Trzebnickiemu oraz Wojewodzie Dolnośląskiemu. W tym miejscu chciałbym podziękować Wojewodzie Dolnośląskiemu Pawłowi Hreniakowi oraz powołanemu przez niego zespołowi doraźnemu za pomoc w rozwiązaniu istniejącego problemu związanego z trzebnickim szpitalem.

            W mojej ocenie, o czym już wielokrotnie mówiłem najważniejsze jest to, aby szpital pozostał własnością mieszkańców Powiatu Trzebnickiego. Dlatego jako koalicja uznaliśmy, aby spróbować uratować trzebnicki szpital w strukturze własnościowej Powiatu Trzebnickiego. Po przyjęciu uchwał z Planu Ratunkowego mogę powiedzieć, że trzebnicki szpital ma zapewnioną bezpieczną przyszłość jako samorządowy (publiczny) szpital powiatowy. Wierzę również, że z pomocą rekomendowanego przeze mnie nowego dyrektora szpitala Pana Mariusza Misiuny, szpital odzyska utraconą płynność finansową.

podpis burmistrza.jpeg

Zgodnie z zapowiedzią burmistrza Marka Długozimy na połączonych komisjach powiatowych - w dniu 23 lutego do Zarządu Powiatu oraz Wojewody Dolnośląskiego zostało złożone ostateczne pismo Gminy Trzebnica odnośnie przejęcia szpitala powiatowego. Pełna oferta przedstawiona przez burmistrza dostępna do pobrania - PDFOferta złożona przez Burmistrza Marka Długozimę w sprawie przejęcia szpitala powiatowego przez Gminę Trzebnica..pdf

 

 Pismo, które wpłynęło w dniu 23 lutego do Zarządu Powiatu i Rady Powiatu.Pismo Powiat.jpeg

Pismo, które wpłynęło 23 lutego do Wojewody Dolnośląskiego.Pismo Wojewoda.jpeg