#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Szkolenie z odnawialnych źródeł energii

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu dotyczącym odnawialnych źródeł energii, które odbędzie się 29 listopada (wtorek) w godz. 15.30-20.00.

szkolenie.jpeg

Ramowy plan szkolenia:

1.Odnawialne źródła energii – wstęp, definicje.

2.Stan prawny OZE w Unii Europejskiej i w Polsce.

3.Ogólna charakterystyka poszczególnych OZE:
- energia słoneczna: kolektory, ogniwa fotowoltaiczne
- energia wiatru: farmy wiatrowe i małe instalacje przydomowe, hybrydy
- energia wody: elektrownie wodne duże i małe
- energia ziemi: geotermia głęboka, pompy ciepła – także pompy powietrzne
- biomasa: biomasa leśna, rolnicza, odpadowa; biogaz; biopaliwa.

4.Finansowanie, systemy wsparcia, zielone certyfikaty.

5.Podsumowanie, dyskusja.