Szanowni Państwo, od 25 czerwca do 31 sierpnia 2019 Urząd Miejski w Trzebnicy czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Urząd Stanu Cywilnego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.00 – 15.00. Burmistrz Gminy Trzebnica w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy  od godz. 15.00  do godz. 15.15.

  • EN
  • DE

Prace pielęgnacyjne w Lesie Bukowym

Ścieżki Lasu Bukowego zapraszają wszystkich mieszkańców do czynnego uprawiania aktywnego wypoczynku. Może aura nie zachęca do spacerów, ale na odnowionych terenach spacerowych (dawnych terenach uzdrowiskowych) przy ul. Leśnej i Korczaka oraz na odnowionych ścieżkach lasu codziennie spotkać można spacerowiczów, biegaczy, rowerzystów jak również grupy osób uprawiających modny obecnie nornic walking. Te niezwykle atrakcyjne tereny spacerowo-wypoczynkowe i napływ turystów, chcących odpocząć od zgiełku, odwiedzających między innymi regularnie Trzebnicki Park Wodny „Zdrój” powodują, że zainteresowanie tym terenem wzrasta.

Gmina Trzebnica, współpracując ściśle z Nadleśnictwem Oborniki Śląskie w minionym tygodniu przeprowadziła wizję w terenie miejsc wyznaczonych pod wycinkę oraz zgodnie ustaliła zasadność podania informacji, iż od 1 listopada do 31 grudnia br. będą prowadzone prace pielęgnacyjne starodrzewia w Lesie Bukowym. Zabiegi pielęgnacyjne mają na celu uzyskanie w pełni wartościowego nowego pokolenia buka. Na początku bieżącego roku kalendarzowego były już przeprowadzane podobne prace pielęgnacyjne przez Nadleśnictwo. W trakcie zaś rozpoczynających się usuwane będą drzewa pojedynczo i w małych grupach w miejscach, w których odnowienie drzewostanu jest najbardziej pożądane.

W związku z zaistniałą sytuacją gości i mieszkańców odwiedzających ścieżki, spacerowiczów, sportowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas użytkowania ścieżek bądź uprawiania różnych form rekreacji.