• EN
  • DE
  • UA

Świetlica w Cerekwicy

Ukończono remont świetlicy w Cerekwicy. Jest to kolejny etap renowacji budynku, w ramach której w poprzednich latach pomalowano wnętrze, a także zamontowano kominek.

Prowadzone też były prace związane z elewacją zewnętrzną, dzięki którym budynek został docieplony i pokryty strukturą. Koszt inwestycji wyniósł ok. 11 tyś zł. Wykonawcą była firma z Trzebnicy Kazimierz Zając – Zakład murarski. Po rozmowach burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy oraz radnego Rady Miejskiej, sołtysa Cerekwicy Edwarda Sikory, dobrą informacją dla mieszkańców Cerekwicy jest fakt, że kolejnym etapem rozwoju wsi będzie budowa boiska wielofunkcyjnego. Mieszkańcy Cerekwicy korzystają ze świetlicy wiejskiej 6 razy w tygodniu, gdzie mogą w ciepłym i czystym miejscu zagrać w tenisa stołowego, a także w piłkarzyki na nowo zakupionym stole.

Gmina Trzebnica konsekwentnie realizuje projekt rozwoju wsi, dzięki czemu w 41 sołectwach powstało już wiele świetlic, placów zabaw, boisk czy dróg. Budowa nowych świetlic planowana jest w Skarszynie, Nowym Dworze, Świątnikach, Koczurkach, Ksieginicach, Ligocie Trzebnickiej, Masłowcu, Będkowie i Kuźniczysku.

 

IMG_2157.jpegBurmistrz Marek Długozima wraz z sołtysem i radnym Rady Miejskiej Edwardem Sikorą oraz mieszkanką Cerekwicy opiekującą się na co dzień świetlicą.

IMG_2160.jpegProwadzone też były prace związane z elewacją zewnętrzną, dzięki którym budynek został docieplony i pokryty strukturą. 

IMG_2159.jpeg Mieszkańcy Cerekwicy korzystają ze świetlicy wiejskiej 6 razy w tygodniu, gdzie mogą w ciepłym i czystym miejscu zagrać w tenisa stołowego.