Urząd Miejski w Trzebnicy informuje, że w związku z wystąpieniem awarii sieci telefonicznej kontakt telefoniczny z urzędem jest utrudniony. Obecnie trwają prace mające na celu jak najszybsze usunięcie awarii. Przepraszamy za utrudnienia  |  Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy: PON. WT. CZW.: 7:30-15:30  ŚR.: 7:30-16:00  PT.: 7:30-15:00   

  • EN
  • DE
  • UA

Gmina przygotowana do Programu 500 plus

Na mocy przyjętego przez Sejm projektu Rodzina 500 Plus świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł netto miesięcznie będzie przysługiwało na każde drugie i kolejne niepełnoletnie dziecko, a w przypadku pierwszego dziecka po spełnieniu kryterium dochodowego (800 zł lub 1200 zł na członka rodziny). Start programu planowany jest na kwiecień. Gmina Trzebnica jest przygotowana do realizacji tego projektu.

Kto otrzyma świadczenie?

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka.

- W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać – wyjaśnia Małgorzata Chomkowicz z sekcji świadczen rodzinnych i alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebnicy.

Gdy w rodzinie będzie dwoje dzieci – jedno ukończy 18 lat, a drugie będzie młodsze – świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na to młodsze dziecko, o ile zostanie spełnione kryterium dochodowe.

Jednak dziecko do 25. roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, będzie uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód rodziny nie przekroczy obowiązującego kryterium.

Przy obliczaniu dochodu rodziny brane pod uwagę będą te dzieci, które ukończyły 25. rok życia, ale legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i przysługuje im w związku z tym świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Jeśli rodzice są po rozwodzie, świadczenie przysługiwać będzie temu, kto sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem. Jeśli wyrokiem sądu równo dzielą się opieką, oboje mają prawo złożyć wniosek, a wysokość świadczenia będzie dzielona proporcjonalnie do liczby dni, w których opiekują się dzieckiem.

W przypadku tzw. rodzin patchworkowych, jeżeli rodzina obok dzieci z poprzednich związków będzie mieć jeszcze co najmniej jedno wspólne dziecko, do rodziny wliczane będą wszystkie dzieci. Wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci - bez względu na dochód.

Dzieciom adoptowanym świadczenie będzie przysługiwać na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci biologicznych.

Jak otrzymać 500 zł?

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacane przez Urząd Gminy w Trzebnicy zlecone Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego, a więc co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane wszystkim przelewem na konto.

Kiedy z wnioskiem?

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ubieganiu się o inne świadczenia: rodzinne, pomocy społecznej i funduszu alimentacyjnego. Nie zniknie również ulga podatkowa na dzieci.

W przypadku marnotrawienia świadczenia wychowawczego lub wydatkowania go niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy będzie je przekazywał w formie rzeczowej lub formie opłacania usług, np. żłobka czy zajęć pozalekcyjnych.

Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie pobrane nienależnie, trzeba będzie je zwrócić z ustawowymi odsetkami.

- Wnioski będzie można składać od momentu, gdy ruszy program, czyli od 1 kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy trwania programu, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia. Jeśli później – tylko od miesiąca, w którym został złożony wniosek. - W tym celu musieliśmy przygotować dodatkowe stanowiska pracy, które będą wyposażone w niezbędne urządzenia, a jeżeli zajdzie taka potrzeba wnioski będą przyjmować wszyscy pracownicy ośrodka, po to, by nie było kolejek - powiedział burmistrz Marek Długozima.

 

Dzien Dziecka (164 of 196).jpegOd 1 kwietnia trzebnickie rodziny będą mogły składać wnioski w gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. 

Zobacz także: