Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Pozyskaliśmy prawie 100 tys.złotych dofinansowania

Udało się nam pozyskać dofinansowanie na zadanie pn. „Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015- 2025” w wysokości 96 239,25 zł. Rewitalizacja to proces złożony mający na celu ożywienie gospodarcze i społeczne, jak również wzrost potencjału turystycznego i kulturalnego miasta. Działania te obejmują nadanie obiektom i terenom niewykorzystanym nowych funkcji społeczno-gospodarczych poprzez rewaloryzację i odnowę tych obszarów w mieście.

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Konkurs, polegający na udzieleniu dotacji na działania wspierające gminy Województwa Dolnośląskiego w zakresie przygotowania lub aktualizacji programu rewitalizacji, złożyliśmy wniosek o dofinansowanie dla zadania pn.” Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015- 2025” w ramach projektu pn. „ Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego na lata 2015-2025” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin województwa dolnośląskiego. Złożony przez Gminę Trzebnica wniosek o dofinansowanie uzyskał 111 pkt na 130 pkt możliwych i tym samym znalazła się na 31 (z 83) pozycji wykazu gmin , którym udziela się pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Gmina Trzebnica uzyskała dofinansowanie na zadanie w wysokości 96 239,25 zł ( 90% wartości zadania), a całkowita wartość wynosi 106 932,51.

- Lokalny Program Rewitalizacji to program inicjowany już od kilku lat przez Gminę Trzebnica. Służy przede wszystkim do wytyczenia obszarów, na których można dokonać tego procesu i które wciąż można rozwijać. W ramach programu na lata 2007-2013 wiele udało się nam osiągnąć. Odnowiliśmy m.in. kamienice w Rynku, Park Solidarności, ścieżki w Lesie Bukowym oraz ulice: Stawową, Jana Pawła II i Daszyńskiego – powiedział burmistrz Marek Długozima. -  Prace przygotowawcze programu prowadzone będą przy udziale partnerów lokalnych, którzy poprzez swoją działalność mają istotny wkład w funkcjonowanie i rozwój Gminy.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebnica na lata 2015-2025 było tematem spotkania, które odbyło się 14 października 2015 roku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. Na zaproszenie burmistrza Marka Długozimy w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy, pracownicy oświaty, duchowieństwa,  reprezentanci poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego,  a także osoby prywatne zainteresowane programem.

4.jpegPodczas spotkania jakie odbyło się 14 października 2015 roku, Burmistrz wyraził zadowolenie z licznego udziału przedstawicieli instytucji w spotkaniu, bowiem ich udział będzie miał ogromny wpływ na tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy.

1.jpegW spotkaniu uczestniczyli m. in. pracownicy Urzędu Miejskiego.

3.jpegNa zdjęciu m. in. Komendant Straży Miejskiej w Trzebnicy Krzysztof Zasieczny, prezes EffiCon Ireneusz Ratuszniak, ks. dziekan Jerzy Olszówka, dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, dyrektor SP3 Jadwiga Kalinowska oraz pracownicy Urzędu Miejskiego. 

2.jpegWśród uczestników zebrania byli również: wiceprezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej Leontyna Gągało oraz prezes Zbigniew Lubicz-Miszewski, a także prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku Irena Kahalik.

 

Rysunek1.png