Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Kolejne inwestycje w Gminie Trzebnica

W czwartek 28 stycznia odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której, na wniosek burmistrza Marka Długozimy, wprowadzono nowe inwestycje do budżetu Gminy Trzebnica.

Do budżetu na 2016 rok wprowadzono kilkanaście inwestycji pod nazwą:

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy ul. Oleśnickiej w Trzebnicy,

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżek pieszo-rowerowych z Trzebnicy do miejscowości Będkowo i Sulisławice,

• program Rewitalizacji Gminy Trzebnica,

• opracowanie dokumentacji „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Trzebnica”,

• opracowanie dokumentacji „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Trzebnica poprzez modernizację Szkoły Podstawowej w Kuźniczysku”,

• przebudowa kanalizacji ogólnospławnej wzdłuż ulicy Oleśnickiej i Grunwaldzkiej w Trzebnicy,

• podniesienie standardu istniejącego oświetlenia drogowego na terenie miasta Trzebnicy,

• rozbudowa oświetlenia drogowego w Świątnikach,

• rozbudowa oświetlenia drogowego w Kobylicach,

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fontanny przy ul. Solnej w Trzebnicy,

• rozbudowa i przebudowa wraz z termomodernizacją i wyposażeniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu,

• opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebnicy,

• budowa hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy,

• zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i boiskach sportowych w Komorowie – budowa drogi dojazdowej i wyposażenie boisk sportowych w zaplecze szatniowe i sanitarne.

Ta ostatnia inwestycja to zwycięski projekt ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego, na który zagłosowało ponad 1100 mieszkańców.

Wprowadzono także środki na inwestycję pod nazwą - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Trzebnicy i opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie pomieszczeń podbasenia.

Podczas sesji radni przyjęli ponadto kilkanaście innych uchwał m.in. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie wsi Taczów Mały – ulica Dębowa, oraz nadanie nazwy drodze w obrębie Będkowa - ulica Lawendowa, podjęto także uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Polnej w Trzebnicy. Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod zabudowę mieszkaniową, zabudowę usługowa i mieszkaniową, usługową, obsługę komunikacji, infrastrukturę techniczną, tereny dróg publicznych i wewnętrznych. Głównym celem miejscowego planu jest stworzenie takich warunków, które pozwolą maksymalnie podnieść walory terenu objętego tym prawem.

Ponadto przyjęto uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o dokonanie zmiany granicy miasta Trzebnica polegającej na włączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór oraz Marcinowo do obszaru miasta Trzebnica oraz wyłączeniu części obszaru wsi Nowy Dwór i przyłączeniu go do wsi Marcinowo. W tej sprawie odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami. W uzasadnieniu uchwały czytamy, że włączenie tych terenów do miasta jest wynikiem założonej strategii zrównoważonego rozwoju gminy i wynikającej z niej decyzji o utworzeniu przestrzeni aktywności gospodarczej – Gminnej Strefy Inwestycyjnej – w ramach której działać ma także podstrefa specjalnej strefy ekonomicznej o któr wnioskowa burmistrz. Lokalizacja terenu – 24 km od Wrocławia i bezpośrednio przy budowanej drodze ekspresowej S5 i drodze krajowej nr 5 – sprawia, że proces jego adaptacji pod inwestycje, a docelowo działalność gospodarczą prowadzoną na większą skalę, nie będą uciążliwe dla mieszkańców.

Pozytywnym rezultatem zakończyły się rozmowy podjęte przez burmistrza Marka Długozimę z prezesem Legnickiej Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. Rafałem Jurkowlańcem dotyczące planowanego utworzenia na tym terenie podstrefy inwestycyjnej.

- Polityka wskazuje, że inwestorzy chętnie wybierają na lokalizację swoich przedsięwzięć gminy, które tworzą przestrzeń aktywności gospodarczej, gdzie przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność na preferencyjnych warunkach. Na działce bezpośrednio sąsiadującej z obszarem planowanym do włączenia w granice miasta, znajdującej się w Gminnej Strefie Inwestycyjnej, dobiega obecnie końca pierwsza inwestycja – zakład produkcyjny firmy „Perfand” z Wrocławia, którego budowa zakończy się w marcu tego roku. Docelowo pracę znajdzie tam 800 osób - powiedział burmistrz Marek Długozima.

 

IMG_0909.jpegBurmistrz Marek Długozima i skarbnik Barbara Krokowska omawiają kolejne inwestycje wprowadzone do tegorocznego budżetu. 

 

IMG_0918.jpegRadni przyjęli wszystkie uchwały przygotowane na sesję.