Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima ponownie odznaczony

Wojewoda Paweł Hreniak odznaczył brązowymi medalami zasługi dla obronności kraju ośmioro burmistrzów i wójtów z regionu dolnośląskiego. To wyróżnienie otrzymali oni za wkład w budowanie bezpieczeństwa mieszkańców, organizację i wsparcie imprez o charakterze patriotycznym, a także dobrą współpracę w zakresie zarządzania kryzysowego i organizacji poborów wojskowych. Wśród wyróżnionych znalazł się również Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima. Wręczenie nastąpiło podczas konwentu starostów z Dolnego Śląska, który odbył się 25 stycznia w Hotelu „Zamek na Skale” w Trzebieszowicach.

- O ile praca wojska na rzecz obronności kraju jest sprawą oczywistą, o tyle dla wkładu w budowanie bezpieczeństwa obywateli przez samorządowców i osoby cywilne powinniśmy mieć szczególne uznanie -  powiedział wręczający odznaczenie Wojewoda Paweł Hreniak.

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak dodał – chylę czoła przed państwa zaangażowaniem we wspólne dzieło budowania bezpieczeństwa naszych obywateli. Niech to odznaczenie będzie dowodem naszego uznania oraz motywacją do kolejnych działań związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców. W sposób szczególny zostaliście docenieni i wyróżnieni wśród innych samorządowców.

- Jestem dumny, że mogłem znaleźć się pośród tak zaszczytnego grona samorządowców. Cieszę się, że moja praca na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszej Gminy została dostrzeżona i doceniona. Dziękuję za to wyróżnienie, tym bardziej, że jak podkreślił Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemar Bartłomiejczak, jest ono dowodem wielkiej troski o bezpieczeństwo mieszkańców oraz dobrej współpracy ze sztabem wojskowym oraz Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu. Warto tu przypomnieć, że mając na uwadze wspomniane bezpieczeństwo w Gminie Trzebnica powołana została straż miejska, zamontowano monitoring miejski, a kolejne miejsca w Gminie Trzebnica są modernizowane w ten sposób by zwiększać bezpieczeństwo w ruchu pieszym i drogowym – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał – kładę także duży nacisk na krzewienie postaw patriotycznych w gminnych szkołach czy organizację okolicznościowych imprez patriotycznych – zakończył.

1.jpegBurmistrz Marek Długozima odbiera brązowy medal zasługi z rąk Pawła Hreniaka Wojewody Dolnośląskiego.

IMG_0883.jpeg

IMG_0879.jpeg

IMG_0799.jpegOdczytanie, przez ppłk Bolesława Zawadzkiego Wojskowego Komendanta Uzupełnień we Wrocławiu, decyzji Ministra Obrony Narodowej o przyznaniu brązowych medali zasługi.  

IMG_0829 - Kopia (2).jpeg

IMG_0822.jpegSamorządowcy odznaczeni brązowym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

IMG_0820.jpeg

IMG_0806.jpegBurmistrz Marek Długozima wraz z Wojewodą Pawłem Hreniakiem oraz Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemarem Bartłomiejczakiem.

IMG_0839.jpegNa zdjęciu: burmistrz Miękini Jan Grzegorczyn, starosta powiatu Wrocławskiego Roman Potocki, burmistrz Marek Długozima, burmistrz Kątów Wrocławskich Antonii Kopeć, wójt Kobierzyc Ryszard Pacholik.

IMG_0814.jpegBurmistrz Marek Długozima odbiera gratulacje od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk Waldemara Bartłomiejczaka.

IMG_0818.jpegBurmistrz Marek Długozima wraz z ppłk Bolesławem Zawadzkim Wojskowym Komendantem Uzupełnień we Wrocławiu.

IMG_0842.jpegBurmistrz Marek Długozima wraz z Diecezjalnym Duszpasterzem Samorządowców ks. por. Adrianem Kosendiakiem.

IMG_0783.jpegWojewoda Paweł Hreniak wraz z Przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Dolnośląskiego Romanem Potockim oraz Maciejem Awiżeniem Starostą Kłodzkim.

IMG_0802.jpeg

IMG_0775.jpeg