Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

W Koczurkach rośnie Dąb Katyński

5 listopada w Koczurkach odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika i symbolicznego zasadzenia dębu. Bohater, którego wspominano, to Czesław Sochocki, ułan XIV Pułku Ułanów Jazłowieckich, zamordowany w 1940 roku w Katyniu. Wśród gości sobotniego wieczoru były bratanice zamordowanego Anna Sochocka i Janina Sochocka, które przybyły specjalnie z Warszawy i Krakowa.

- Tylko serce pełne „żaru i ognia” może pociągnąć innych do poświęcenia się słusznej sprawie. Taki był śp. Zygmunt Pelc uczestnik Konnej Pielgrzymki z Trzebnicy do Lichenia. Z jego inicjatywy przystąpiono do projektu „Katyń… ocalić od zapomnienia” i na trasie Konnej Pielgrzymki posadzono Dęby Katyńskie. Są one poświęcone zamordowanym na Wschodzie. Dotychczas zostało posadzonych pięć dębów dla uhonorowania konkretnych zmarłych. Szósty dąb został posadzony na cmentarzu w Koczurkach – mówi inicjator uroczystości w Koczurkach ks. Krzysztof Dorna SDS.

Wieczór rozpoczął się w kościele programem słowno-muzycznym przygotowanym przez 26 Szczep Harcerski AGRYCOLA z Czeszowa i 222 DH WYPŁOSZE z Ujeźdźca Wielkiego. Mszy Świętej w intencji ofiar wojny przewodniczył ks. proboszcz Artur Kochmański SDS, a kazanie wygłosił ks. Karol Węgrzyn SDS.

Z ogromnym wzruszeniem przyjęto obecność krewnych zmarłego ułana jazłowieckiego śp. Czesława Sochockiego, któremu poświęcono szósty dąb katyński. Panie: Anna Sochocka i Janina Krystyna Sochocka na tę okoliczność przybyły specjalnie z Warszawy i Krakowa.

Jak relacjonuje ks. Dorna, po zakończonej Mszy św. z pochodniami wyruszono na cmentarz. Prowadzili ułani na koniach z Grupy Kawalerii w barwach 14 pułku ułanów Jałowieckich oraz uczestnicy Stowarzyszenia Rodzina Ułańska z Konarzewa w barwach 25 pułku ułanów. Następnie wciągnięto flagi, odśpiewano hymn państwowy i poświęcono pomnik. O odsłonięcie pomnika poproszono: burmistrza Marka Długozimę, panią Ewę Pelc, żonę niedawno zmarłego Zygmunt Pelca i bratanice śp. Czesława Sochockiego. Ponadto w uroczystościach wzięli udział: Adam Gajda prezes światowego związku AK – oddział Wrocław, dyrekcja Szkoły w Ujeźdźcu Wielkim oraz uczestnicy Konnej Pielgrzymki.
Cały pomnik został ufundowany przez Grupę Kawalerii w barwach 14 pułku ułanów Jazłowieckich, którzy wzięli pod opiekę to miejsce pamięci o poległych w czasie wojny.

PB053524.jpegInicjator uroczystości w Koczurkach ks. Krzysztof Dorna SDS

PB053548.jpegProgram słowno-muzyczny przygotowały: 26 Szczep Harcerski AGRYCOLA z Czeszowa i 222 DH WYPŁOSZE z Ujeźdźca Wielkiego

PB053560.jpeg

PB053583.jpeg Bratanice zamordowanego w Katyniu Czesława Sochockiego: Anna Sochocka i Janina Sochocka

PB053603.jpeg Po zakończonej Mszy św. z pochodniami wyruszono na cmentarz

PB053536.jpeg

PB053716.jpeg Pamiątkowe zdjęcie. Obecność Anny Sochockiej i Janiny Sochockiej była wyjątkowym wydarzeniem

Foto: Michał Dardziński