Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Bezpłatne Porady Prawne

Przez cały rok od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy będzie można skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Takie udogodnienie dla mieszkańców Gminy Trzebnica i Powiatu Trzebnickiego przewiduje porozumienie, podpisane niedawno przez burmistrza Marka Długozimę oraz starostę Waldemara Wysockiego. 

Punkty bezpłatnej pomocy prawej to wymóg europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Karty Praw Unii Europejskiej i standardów polskiej konstytucji. W ten sposób państwo chce zagwarantować pomoc prawną dla najuboższych – głównie na etapie przedsądowym. Takich punktów ma docelowo powstać w Polsce 1,5 tysiąca. W punktach tych  pracować będą radcowie i adwokaci wytypowani przez odpowiednie samorządy zawodowe. Interesanci będą mogli korzystać z porad prawnych w dni powszednie przez co najmniej cztery godziny. Dzięki zabiegom burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, bezpłatne porady prawne udzielane przez adwokatów będzie można uzyskać  również w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy. 

Kto będzie mógł skorzystać z pomocy? Szerokie grono osób, których nie stać na zapłatę dla prawnika. W szczególności: osoby, które nie ukończyły 26. roku życia, i te, które skończyły 65 lat. Kombatanci, weterani, osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną, klienci pomocy społecznej. Aby móc skorzystać z pomocy prawnika, trzeba będzie swoją trudną sytuację życiową udokumentować pokazując np. zaświadczenie o pobieraniu zasiłku.

Czego interesanci będą mogli się dowiedzieć?  Zgodnie z obowiązującą ustawą otrzymają informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach. Prawnicy wskażą im sposób rozwiązania problemu, udzielą pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się na etapie przedsądowym i nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze, sporządzą projekt pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowoadministracyjne, sporządzą projekt pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub wniosek o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Pamiętać należy, że ta pomoc prawna nie obejmuje spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do jej rozpoczęcia.

Po podpisaniu porozumienia burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima powiedział: - Cieszę się, że jeden z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej mieści się w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy. Ze swojej strony postanowiłem udostępnić w budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy odpowiednie pomieszczenie oraz wsparcie organizacyjne. Jestem pewien, że bezpłatne porady prawne cieszyć będą się dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy i powiatu trzebnickiego.    

IMG_0689.jpegOd lewej: starosta Waldemar Wysocki, burmistrz Marek Długozima, sekretarz Daniel Buczak.                                       

 

Punkt nieodpłatnej pomocy i edukacji prawnej dla mieszkańców gminy otwarty od poniedziałku do piątku. Budynek Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pok. 19 /poziom -1 / w godz. 8.00 – 12.00.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

• młodzież do 26 roku życia,

• osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

• seniorzy po ukończeniu 65 lat,

• osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

• kombatanci,

• weterani,

• zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.