Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Współpraca w ramach inwestycji w kulturę

W poniedziałek 11 stycznia w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich nastąpiło podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektów komplementarnych realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dokument podpisali przedstawiciele pięciu gmin: Trzebnicy, Obornik Śl., Miękini, Kątów Wrocławskich oraz Sobótki. Gminę Trzebnica reprezentował burmistrz Marek Długozima. Jak czytamy w preambule dokumentu - „Strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie zwiększenia dostępności do zasobów kulturalnych regionu Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (WrOF). W ramach wspomnianego porozumienia, Gmina Trzebnica starać się będzie o refundację kosztów związanych z remontem i rozbudową Gminnego Centrum Kultury.
 

Mając na uwadze wspólne cele, które stawiają sobie wszyscy wymienieni w liście intencyjnym członkowie Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dobro i rozwój naszego regionu, podjęliśmy decyzję o wspólnych staraniach związanych z pozyskaniem finansowania dla projektów komplementarnych w dziedzinie kultury. Tym samym, za sprawą podpisanego listu, składając wnioski o dofinansowanie zyskujemy większą ilość punktów na etapie ich oceny – powiedział burmistrz Marek Długozima i dodał –Wszystkie projekty wymienione w tym liście stanowią doskonałe uzupełnienie oferty kulturalnej naszego regionu. Widać to na przykładzie odnowionego Gminnego Centrum Kultury i Sportu, w ramach którego działa także kino Polonia 3D. Ilość imprez i wydarzeń kulturalnych, a także zainteresowanie kolejnymi projekcjami kinowymi pokazują, jak bardzo wyczekiwany był to obiekt. Już teraz wiemy także, że korzystają z niego nie tylko mieszkańcy naszej gminy, ale również mieszkańcy regionu. Dlatego tak ważnym jest, by sąsiednie gminy również rozwijały swoją ofertę kulturalną przyczyniając się do rozwoju całego regionu pod względem turystycznym - zakończył.

 

IMG_0237.jpegW podpisaniu udział wzięli: Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Burmistrz Gminy Oborniki Śl. Arkadiusz Poprawa, Wójt Gminy Miękinia Jan Marian Grzegorczyn, Zastępca Burmistrza Kątów Wrocławskich Mieczysław Rapsa, Burmistrz Gminy Sobótka Stanisław Dobrowolski.  

 

IMG_0245.jpegPodpisanie listu intencyjnego.
 

IMG_0230.jpeg
 


1.jpeg

2.jpeg

3.jpeg