Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Awanse nauczycielek z gminnych szkół

8 stycznia Burmistrz Marek Długozima wręczył akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielkom z gminnych szkół. Uroczyste przekazanie nastąpiło podczas Kolegium Dyrektorów Placówek Oświatowych w Urzędzie Miejskim.

Po przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego na wniosek złożony w dniu 19 października  2015 r. i uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, pani Daria Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz pani Katarzyna Książek ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie, otrzymały stopień nauczyciela mianowanego.

Burmistrz Marek Długozima wraz z dyrektor ZAPO Agnieszką Moździerz, pogratulowali nauczycielkom szczęśliwie zdanych egzaminów oraz zdobycia awansu zawodowego: - Doskonalenie umiejętności zawodowych sprawia, że nauczyciele częściej wykorzystują innowacyjne metody nauczania, a tym samym lepiej przygotowują uczniów do dalszej edukacji. Wyższe kwalifikacje zwiększają również satysfakcję z pracy – dodał burmistrz.

 

IMG_0204.jpegUroczyste przekazanie nastąpiło podczas Kolegium Dyrektorów Placówek Oświatowych w Urzędzie Miejskim.

 

IMG_0215.jpegAkt nadania stopnia nauczyciela mianowanego Katarzynie Książek ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie wręczył Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima.

 

IMG_0209.jpegAkt nadania stopnia nauczyciela mianowanego dla Darii Sikory ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzebnicy.

 

IMG_0220.jpegPamiątkowe zdjęcie uczestników kolegium. Od lewej: dyrektor ZAPO Agnieszka Moździerz, dyrektor SP w Boleścinie Bogumiła Szermer, Katarzyna Książek ze Szkoły Podstawowej w Boleścinie, Burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima, Daria Sikora ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz dytektor SP 2 Grażyna Kantecka. 

 

IMG_0223.jpeg

IMG_0225.jpeg