• EN
  • DE

Umowa na zagospodarowanie Kociej Góry

W poniedziałek 4 stycznia w Urzędzie Miejskim w Trzebnicy podpisano umowę na wykonanie koncepcji zagospodarowania Winnej „Kociej” Góry. Spotkanie było wynikiem wcześniejszych rozmów Burmistrza Marka Długozimy z architektem- Bartoszem Żmudą z CREOPROJECT, który przygotował wstępne wizualizacje z uwzględnieniem historycznych i turystycznych walorów tego miejsca.

Oprócz wspomnianego architekta udział w spotkaniu wzięli: Burmistrz Marek Długozima, Naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szurkawski, Monika Białas z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Katarzyna Styperek – z Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz Paweł Ziembiński Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami w obrębie Winnej Góry stworzony ma zostać Park Homo Erectusa, na którego terenie według wstępnych ustaleń, znajdzie się między innymi ścieżka dydaktyczna, punkt widokowy, stanowisko edukacyjne oraz tematyczny plac zabaw. Wśród licznych pomysłów najciekawszymi wydają się być również: możliwość powstania ścianki wspinaczkowej, kolejka turystyczna obiegająca teren parku, tyrolka czy zjeżdżalnia grawitacyjna.

- Dzięki zapowiedzianym zmianom miejsce to ma szansę stać się charakterystycznym akcentem w budowaniu tożsamości miasta, gminy i całego regionu. Urozmaicony teren Kociej Góry stwarza możliwość do uprawiania wielu różnych dziedzin sportowych przez cały rok. Natomiast dobre połączenie z Wrocławiem oraz szeroka promocja pozwolą w przyszłości stworzyć ciekawą ofertę dla turystów z całego Dolnego Śląska. To z kolei umożliwi rozwój sektora usług turystycznych, gastronomicznych, hotelarskich oraz transportowych – tłumaczy swoją decyzję Burmistrz Marek Długozima.

Warto wspomnieć, że już od kilku lat Gmina Trzebnica dąży do wypracowania jak najlepszej strategii rozwoju turystycznego Winnej Góry mając na uwadze ogromny potencjał oraz walory historyczne i turystyczne Wzgórz Trzebnickich. W tym czasie powstało wiele ciekawych projektów, które zostaną wykorzystane z procesie rewitalizacji „Kociaka”.

IMG_0153.jpegOd lewej: Monika Białas z Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, Katarzyna Styperek – z Wydziału Architektury i Urbanistyki, Bartosz Żmuda z CREOPROJECT, Burmistrz Marek Długozima, Naczelnik Wydziału Promocji Jakub Szurkawski oraz Paweł Ziembiński Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy.