Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Koło ratunkowe dla Szpitala im. Św. Jadwigi Śl.

W dniu 17 grudnia na zaproszenie Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka odbyło się w Urzędzie Wojewódzkim spotkanie w sprawie wypracowania kompromisu dotyczącego ratowania Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy.

Na spotkanie zaproszone zostały wszystkie strony zaangażowane w sprawę ratowania szpitala: Komitet Protestacyjny oraz dyrektor szpitala, przewodniczący wszystkich klubów w Radzie Powiatu Trzebnickiego, władze powiatu trzebnickiego reprezentowane przez starostę Waldemara Wysockiego oraz burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę. Na bazie wcześniejszych uzgodnień ustalono, że w dniu 21 grudnia odbędzie się sesja Rady Powiatu Trzebnickiego, na której powiat pokryje stratę finansową szpitala za 2013 rok w wysokości 2 034 000 zł. Uczestnicy spotkania ustalili również, że Powiat Trzebnicki w pierwszym kwartale 2016 roku pokryje również stratę finansową szpitala za 2012 rok w wysokości ponad 2,5 miliona złotych.

Strony spotkania zobowiązały się również do poręczenia kredytów szpitala poprzez zastawienie budynku starostwa przy ul Leśnej 1 w Trzebnicy, zaś środki z tytułu sprzedaży powiatowej nieruchomości w Rościsławicach przeznaczone zostaną w 2016 roku na ratowanie trzebnickiego szpitala. Ustalenia dotyczące pokrycia straty finansowej za 2012 i 2013 rok są zbieżne i wypracowane na podstawie propozycji złożonej przed ostatnią sesją Rady Powiatu Trzebnickiego przez kluby radnych Marka Długozimy - Skuteczni dla Rozwoju oraz Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas propozycja ta nie została przyjęta przez radnych opozycyjnych.

Kolejnym ustaleniem z omawianego spotkania jest uzgodnienie następnego posiedzenia zespołu u wojewody, które dotyczyć będzie kwestii przyszłości szpitala i jego ewentualnej konsolidacji z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym we Wrocławiu lub przejęcia przez Gminę Trzebnica. W tym kontekście Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wskazał, że propozycja Gminy Trzebnica ma niewątpliwie tę zaletę, że jeśli właścicielem szpitala zostanie Gmina Trzebnica, to niewątpliwie społeczność lokalna będzie miała możliwość wpływania na władze szpitalne, egzekwowania i rozliczania ze standardu obsługi poprzez wybieranego przez mieszkańców burmistrza. Taki wpływ mieszkańców na kierunki działalności szpitala i standard jego usług może być utrudniony, jeżeli właścicielem trzebnickiego szpitala będzie senat Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Za konsolidacją ze szpitalem klinicznym przy ul. Borowskiej opowiadają się radni opozycyjni z PO i PSL.

Po spotkaniu burmistrz Gminy Trzebnica Marek Długozima powiedział: - Na wstępie chciałbym bardzo podziękować Wojewodzie Dolnośląskiemu Panu Pawłowi Hreniakowi za zaproszenie i zorganizowanie tego spotkania, podjęcie się roli arbitra i doprowadzenia po kompromisu na rzecz szpitala powiatowego. Myślę, że rola Pana Wojewody była nieoceniona. Bardzo cieszy mnie porozumienie w sprawie ratowania Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy – podkreślił. - Dzięki ustaleniom z dzisiejszego spotkania wytyczony został właściwy harmonogram działań, który może nas doprowadzić do ustabilizowania trudnej sytuacji finansowej szpitala. Szczególnie cieszy mnie wyłączenie sprawy ratowania szpitala ponad spór pomiędzy koalicją i opozycją w Radzie Powiatu Trzebnickiego, o co wcześniej apelowałem. Mam nadzieję, że radni opozycyjni na zaplanowanej na poniedziałek sesji Rady Powiatu wywiążą się ze złożonych obietnic i poprą przedstawioną przez zarząd uchwałę w sprawie pokrycia straty finansowej szpitala za 2013 rok i zmiany w budżecie powiatu. Dzięki temu niespełna 500-osobowa załoga szpitala w spokoju usiądzie do wigilijnego stołu i z większym optymizmem rozpocznie Nowy Rok – dodał na zakończenie.

 

DSC_0014.jpegNa spotkanie zaproszone zostały wszystkie strony zaangażowane w sprawę ratowania szpitala.

DSC_0050.jpegBurmistrz Marek Długozima, który od dawna jest mocno zaangażowany w ratowanie trzebnickiego szpitala, odpowiada na pytania dziennikarzy.

DSC_0041.jpegWojewoda Paweł Hreniak przekazuje informacje o przebiegu spotkania i mówi o osiągniętym kompromisie. To właśnie dzięki niemu porozumienie było możliwe. 

DSC_0055.jpegDr Henryk Szymański z komitetu protestacyjnego Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi odpowiada na pytania dziennikarzy.

DSC_0067.jpegBurmistrz korzystając z okazji złożył wojewodzie życzenia świąteczne i pogratulował wyboru na to stanowisko. W rewanżu wojewoda zaprosił burmistrza na spotkanie do siebie w urzędzie wojewódzkim.