#SzczepimySię - Gmina Trzebnica gotowa na szczepienia  |  Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus  |  Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

150 lat Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy

W niedzielę 6 listopada uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego zakończyły się uroczystości jubileuszowe z okazji 150 lat pobytu i posługi Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy. W imieniu własnym i całej wspólnoty samorządowej gratulacje i życzenia przekazali burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima oraz wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska.

- Chyląc czoło przed pięknymi owocami Waszej duchowej i charytatywnej posługi. Wyrażam także głęboką wdzięczność za wielką, wprost heroiczną troskę o pocysterski klasztor – stanowiący wraz z bazyliką perłę Trzebnicy, będący jej chlubą i symbolem rozsławiającym miasto po całym świecie – mówił burmistrz, wręczając Matce Albertcie Groń, Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek.

Siostry boromeuszki odebrały również podziękowania od JE ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, prowincjała Prowincji Polskich Salwatorianów ks. Piotra Filasa SDS, a także od przedstawicieli Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej. To ostatnie stowarzyszenie przekazało Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy odznakę honorową "Zasłużone dla Kultury Polskiej", którą przyznał Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdan Zdrojewski na wniosek poseł Beaty Kempy. Siostry nie ukrywały radości i wzruszenia. Z trzebnickim duchowieństwem, ze współpracownikami i przyjaciółmi podczas niedzielnej Eucharystii dziękowały za dar klasztoru i całej spuścizny Jadwiżańskiej, jaka stała się ich udziałem, za Boże błogosławieństwo, które towarzyszyło podejmowanym przez te wszystkie lata dziełom i za ludzi, których Pan postawił na ich drodze.

Uroczystości jubileuszowe trwały od 4 do 6 listopada 2011r. Ich ważnym elementem było sympozjum "Spadkobierczynie św. Jadwigi Śląskiej. 150-lecie Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy", które odbyło się 5 listopada na terenie klasztoru. Wzięły w nim udział siostry z Francji, Czech, siostry zakonne z niektórych zgromadzeń wrocławskich, przedstawiciele duchowieństwa trzebnickiego na czele z ks. Dziekanem Bogdanem Grabowskim i Kustoszem Sanktuarium św. Jadwigi Ks. Proboszczem Jerzym Olszówką. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele władz miasta i samorządu, członkowie Fundacji dla Ratowania Klasztoru św. Jadwigi Śląskiej „By służyć”, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Referaty wygłosili m.in. ks. dr Bogdan Giemza „Czy życie konsekrowane ma sens”. Poszukiwania w kontekście współczesnych wyzwań.”, ks. prof. PWT Michał Piela Życie i dzieło św. Jadwigi Śląskiej jako wzór ewangelicznych postaw w jednoczącej się Europie”, a także s. Olimpia Konopka 150-letnia historia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy zgromadzona w eksponatach muzealnych.

Obraz 036a.jpeg Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, Metropolity Wrocławskiego i prowincjała Prowincji Polskich Salwatorianów ks. Piotra Filasa SDS

Obraz 121a.jpeg Siostry boromeuszki dziękowały za dar klasztoru i całej spuścizny Jadwiżańskiej

Obraz 123a.jpeg W niedzielnej Eucharystii wzięli udział: trzebniczanie, duchowieństwo, współpracownicy i przyjaciele boromeuszek

Procesja_z_darami_7.jpeg Uroczysta procesja z darami

Procesja_z_darami_2.jpeg Podziękowania dla JE ks. arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego od dzieci

Gratulacje_Burmistrza_2.jpeg Gratulacje i życzenia siostrom przekazali: burmistrz gminy Trzebnica Marek Długozima oraz wiceburmistrz Jadwiga Janiszewska

Obraz 221a.jpeg Siostry nie ukrywały wzruszenia. Matka Alberta Groń, Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek dziękowała za wszystkie dowody wsparcia

Rada_Parafialna.jpeg Również przedstawiciele Rady Parafialnej przekazali boromeuszkom najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania
 

Foto: Sylwester Nowakowski, arch. Zgromadzenia Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy