Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

  • EN
  • DE

Jubileusz 70-lecia Chóru Bazyliki św. Jadwigi

W niedzielę 6 grudnia Chór Bazyliki św. Jadwigi Śl. obchodził siedemdziesięciolecie swojego istnienia. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą, koncelebrowaną pod przewodnictwem Prowincjała Polskiej Prowincji Salwatorianów Księdza Piotra Filasa z udziałem Ks. Dziekana Jerzego Olszówki i superiora Ks. Emanuela Rusa oraz zaproszonych gości: Marka Długozimy Burmistrza Gminy Trzebnica i  Waldemara Wysockiego Starosty Powiatu Trzebnickiego.

Chór Bazyliki św. Jadwigi, stworzony przez Ks. Grzegorza Czecha, wielbi Boga pieśnią i muzyką od grudnia 1945 roku. Od tego czasu patronat nad chórem sprawowali: Ks. Dziekan Wawrzyniec Bochenek, Ks. Dziekan Jan Dragosz i obecnie Ks. Dziekan Jerzy Olszówka. Istniejący nieprzerwanie od 70 lat Chór uświetniał swoją obecnością uroczystości religijne i jubileuszowe. Obecnie pod dyrekcją Ks. Piotra Wojciechowskiego towarzyszy mieszkańcom podczas uroczystości kościelnych.

Uroczysta Eucharystia dziękczynna sprawowana była za 70-lecie istnienia chóru, za wszystkich chórzystów, dyrygentów i opiekunów chóru. Ksiądz Prowincjał Piotr Filas podczas homilii wyraził głębokie podziękowania dla istnienia Trzebnickiego Chóru: – Moi drodzy Chórzyści, Pan Bóg postawił Was w tym miejscu, w Trzebnickim Sanktuarium, abyście w czasie kiedy się modlimy, pomagali nam posłuchać tego, co do powiedzenia ma Pan. Dziękujemy, że jesteście.

Nabożeństwo  niedzielne wzbogacone zostało pięknymi utworami odśpiewanymi przez jubilatów pod batutą Ks. Piotra Wojciechowskiego. Usłyszeliśmy m. in.: Bogurodzicę, Mszę polską „Chwalebną” Stuligrosza, „Ojcze Nasz” Stanisława Moniuszki, „Ave verum” Mozarta oraz Hymn Jadwiżański, opracowany przez Pawła Jurlewicza i Ks. Piotra Wojciechowskiego SDS z muzyką Pawła Łukowica.

Na zakończenie Mszy Świętej Ks. Dziekan Jerzy Olszówka zwrócił się do chórzystów, zarówno tych aktywnie uczestniczących, jak i tych, którzy zakończyli już swoją aktywną działalność w chórze Bazyliki. – Dziękuję Wam za Waszą wiarę i modlitwę, za to, że sami modląc się swoim śpiewem, potrafiliście także do tej modlitwy zachęcić i pobudzić tych, którzy razem z wami w tej modlitwie uczestniczyli. Noszę głęboką wdzięczność w sercu za Waszą obecność, za waszą działalność i posługę – powiedział Ksiądz Dziekan. Wyraził także ogromną  wdzięczność za czynne uczestnictwo w życiu Parafii poprzez zaangażowanie w działalność chóru, za przeznaczony czas wolny i pracę włożoną w przygotowanie utworów wykonywanych podczas Mszy Świętych. Życzył również szczególnej opieki naszej patronki św. Jadwigi, aby wspierała chór w wierze i modlitwie.

W imieniu Rady Wspólnoty Parafialnej podziękowania Jubilatom oraz dyrygentowi złożyli także Eugeniusz Ziółkowski i Paulina Ziembińska, życząc jednocześnie wytrwałości, cierpliwości i spełniania się w wierze wielbiąc swoim śpiewem Boga Wszechmogącego przy wsparciu św. Cecylii, Matki Bożej i św. Jadwigi.

Po Mszy Świętej miało miejsce jubileuszowe spotkanie, podczas którego chór odśpiewał utwór Gaude Mater Polonia, po czym prezes Chóru Janina Zaleska wraz z tenorem Kazimierzem Zającem w imieniu chórzystów i Ks. Dyrygenta Piotra Wojciechowskiego przywitali dostojnych gości przybyłych na uroczystość: Ks. Piotra Filasa – Prowincjała Prowincji Salwatorianów, Ks. Jerzego Olszówkę Dziekana Dziekanatu Trzebnickiego, Ks. Bogdana Grabowskiego – wicedziekana, Ks. Emanuela Rusa Superiora parafii oraz przedstawicieli władz samorządowych: Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimę, Waldemara Wysockiego Starostę Powiatu Trzebnickiego, a także Chór Św. Cecylii Parafii Piotra i Pawła w Trzebnicy na czele z dyrygentem siostrą Agata Kałużą, organistę Parafii św. Jadwigi Jakuba Wrzos-Kuśmirka oraz seniorów z najdłuższym stażem w Chórze: Michała Wojciechowskiego i Zygmunta Wojciechowskiego.

Prezes Chóru Bazyliki św. Jadwigi w imieniu wszystkich chórzystów podziękowała burmistrzowi Markowi Długozimie, za dotychczasową bardzo dobrą współpracę oraz wsparcie, bez którego zorganizowanie tej uroczystości w tak okazałej formie nie byłoby możliwe i życzyła sukcesów w pracy samorządowej oraz uznania i akceptacji mieszkańców dla jego dokonań. Szczególne słowa wdzięczności skierowała również do Ks. Dziekana Jerzego Olszówki za okazaną pomoc i wsparcie z okazji 70-lecia Chóru, za modlitwę, rozumienie i docenienie uczestnictwa w życiu Parafii na przestrzeni lat, życząc jednocześnie, aby dokonania Księdza Dziekana jako Kustosza Sanktuarium św. Jadwigi Śl. były źródłem radości i satysfakcji.

Gratulacje i wyrazy uznania z okazji wspaniałego jubileuszu dla wszystkich członków Chóru na ręce prezes Janiny Zaleskiej złożył także Burmistrz Marek Długozima: -Dziękuję za aktywne upowszechnianie kultury muzycznej w naszej gminie, za ogromne zaangażowanie i udział w uroczystościach związanych z życiem parafii oraz towarzyszenie mieszkańcom we wszystkich najważniejszych uroczystościach kościelnych. Życzył także w imieniu własnym i całej społeczności lokalnej wielu wspaniałych jubileuszy oraz dalszej satysfakcji ze wspólnego śpiewania i spełnienie wszystkich zamierzeń muzycznych.

Jubilaci otrzymali również serdeczne podziękowania od Starosty Powiatu Trzebnickiego, który w dowód wdzięczności i uznania dla działalności Chóru wręczył kwiaty na ręce prezes Janiny Zaleskiej.

Obchody 70-lecia Chóru Bazyliki to doskonała okazja do refleksji, podsumowań, ale również wspomnień o tych, którzy już nie uczestniczą aktywnie w Chórze, lecz przez wiele lat pełnili tę posługę. Prezes Janina Zaleska słowa wdzięczności skierowała do wszystkich emerytowanych chórzystów, podczas gdy Ks. dziekan Jerzy Olszówka wręczył podziękowania: Jadwidze Dydo, Janinie Paszkot, Michałowi Wojciechowskiemu i Zygmuntowi Wojciechowskiemu.

Podczas uroczystości jubileuszowych zostało odsłonięte tablo, wykonane na pamiątkę 70-letniej działalności Chóru. Dokonali tego chórzyści z najdłuższym stażem: Lidia Ślusarek oraz Edward Kraus. Po tej jakże podniosłej chwili Ks. Dziekan Jerzy Olszówka osobiście wręczył podziękowania wszystkim chórzystom za czynne uczestnictwo w życiu Parafii i pracę włożoną w przygotowanie utworów wykonywanych podczas Mszy Św, a prezes Chóru skierowała gorące słowa wdzięczności do Ks. Piotra Wojciechowskiego - dyrygenta Chóru za trud i wysiłek wkładany w pogłębianie umiejętności muzycznych chórzystów. Wyrażając wdzięczność za okazywaną cierpliwość i wyrozumiałość podziękowała także w imieniu wszystkich chórzystów za modlitwę, którą Ksiądz otacza Chór w różnych momentach ich życia.

Na okoliczność 70-lecia Chóru Bazyliki, chórzysta Jerzy Błaś przygotował prezentację multimedialną wybranych zdjęć z działaności chóru, która została opatrzona tekstem i podkładem muzycznym Teresy Baran. Na zakończenie został zaprezentowany film, także autorstwa Jerzego Błasia, ukazujący fragmenty występów Chóru.

 

 

podziękowania 70lecie CHóru.jpeg

Zobacz także:
  • W drodze do św. Jadwigi

    DSC03769.jpeg

    Święta Jadwiga patronuje mieszkańcom Trzebnicy od zawsze, ale oficjalnie patronką została pięć lat temu, gdy na wniosek burmistrza Marka Długozimy, Rada Miejska podjęła specjalną uchwałę intencyjną w sprawie ustanowienia św. Jadwigi patronką miasta. Z tej okazji dzień 16 października ogłoszono świętem mieszkańców miasta i gminy. Tego też dnia rozpoczynają się obchody jadwiżańskie, a trzebniczanie odbywają symboliczną pielgrzymkę do grobu Księżnej i biorą udział w uroczystej Mszy Świętej. Na uroczystości odpustowe oraz na grób patronki Śląska przybywają nie tylko mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, ale  pielgrzymi z całej Polski, aby wpatrywać się we wzór życia Świętej czczonej na całym świecie.