Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

 • EN
 • DE

Oświadczenie w sprawie ratowania Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy.

Oświadczenie Klubu Marka Długozimy „Skuteczni dla Rozwoju” oraz Klubu Prawa i Sprawiedliwości w sprawie ratowania powiatowego Szpitala im. Św. Jadwigi w Trzebnicy.

W związku z ostatnimi wydarzeniami, jakie miały miejsce wokół Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śl. w Trzebnicy chcieliśmy jeszcze raz wyrazić naszą wolę uzdrowienia sytuacji finansowej szpitala i zapewnienia jego dalszego funkcjonowania oraz pozostawienia go w rękach mieszkańców i pracowników.

Na wczorajszej sesji byliśmy gotowi na merytoryczną dyskusję i przedstawienie naszego konkretnego planu uratowania szpitala popartego rzetelną i wiarygodną propozycją finansową, która w najszybszym czasie zapewni dalsze spokojne funkcjonowanie szpitala i jego pracowników. Jednak skandaliczne zachowanie radnych opozycyjnych z PO i PSL nie pozwoliło nam na podjęcie takich rozmów i przedstawienie naszej propozycji licznie zgromadzonym mieszkańcom oraz pracownikom szpitala, a za pośrednictwem mediów – szerokiej opinii publicznej.

Jesteśmy zbulwersowani zachowaniem radnych opozycyjnych z PO i PSL sterowanych przez Marka Łapińskiego, którzy uprawiają „hucpę” polityczną obrażając licznie zebranych pracowników szpitala i mieszkańców oraz za wszelką cenę próbują wszystkim wmówić, że ich działanie ma na celu ratowanie szpitala. Jednak prawda jest taka, że na pokrycie strat szpitala w 2016 r. chcą zabezpieczyć kwotę ze sprzedaży nieruchomości w Rościsławicach, która tak naprawdę może nie dojść do skutku (pieniądze wirtualne), a jednocześnie zabierają z budżetu przeznaczonego na remonty dróg powiatowych tylko w Gminie Trzebnica 1 mln zł (była to propozycja Marka Łapińskiego poparta przez Roberta Adacha) nie przeznaczając jej na ratowanie szpitala tylko na budowę drogi w Prusicach, tym samym burmistrz Prusic Igor Bandrowicz otrzymał zgodnie z przyjętą przez nich wczoraj uchwałą łącznie 1,6 mln zł!!! Naszym zdaniem uchwały te zostały podjęte niezgodnie z prawem i powinny być uchylone przez organ nadzorczy.

Oburzający jest również fakt, że radni opozycyjni z PO i PSL (Robert Adach, Adam Gubernat, Marzanna Jurzysta-Ziętek, Sławomir Zarentowicz, Jan Zdziarski, Małgorzata Matusiak, Paweł Oleś, Jan Hurkot, Alicja Żywiec, Ewa Pasek i Damian Sułkowski), kierowani przez Marka Łapińskiego, przyjęli również uchwałę o podjęciu rozmów z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym na ul. Borowskiej we Wrocławiu w celu konsolidacji obu placówek, zupełnie ignorując wolę mieszkańców i pracowników szpitala, którzy w zdecydowanej większości opowiadają się za pozostawieniem go w rękach mieszkańców. Lekceważąc zdanie mieszkańców i pracowników szpitala, zlekceważyli tym samym wcześniejszą propozycję Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy, - popartą konsultacjami zarówno z załogą szpitala jak i konsultacjami społecznymi - zakładającą przejęcie szpitala przez Gminę Trzebnica i wprowadzenie programu naprawczego. Propozycja została przyjęta przez Zarząd Powiatu – Waldemara Wysockiego, Jerzego Trelę, Daniela Buczaka i Sławomira Błażewskiego, ale poprzez sprzeciw radnych opozycyjnych - nie zyskała większości w radzie powiatu.

Chcieliśmy przeprosić obecnych na sesji pracowników szpitala i mieszkańców za zachowanie radnych opozycyjnych niegodne pełnionej przez nich funkcji, dbania tylko o własny interes i ich partyjnych kolegów. W szczególności należy również przeprosić Pana doktora Henryka Szymańskiego za słowa wypowiedziane w jego kierunku przez radnego Roberta Adacha. Przepraszamy także za skandaliczne zachowanie uzurpującego sobie prawo sprawowania funkcji starosty Marka Łapińskiego, który swoją arogancją wprowadza chaos i dezorganizuje pracę samorządu powiatowego dla spełnienia własnych ambicji, a który przez ostatnie 4 lata jako poseł nic nie zrobił dla tego szpitala.

W tym miejscu należy podkreślić, że radni opozycyjni nie mieli odwagi przegłosować swojej propozycji zmian w budżecie w obecności pracowników szpitala i zrobili to dopiero po opuszczeniu przez nich Sali obrad!

W całej tej zawiłej sytuacji, należałoby się zastanowić, czy jednym z rozwiązań nie powinno być wprowadzenie zarządu komisarycznego co uspokoiłoby sytuację i wiązałoby się z rozpisaniem nowych wyborów do rady powiatu trzebnickiego.
W związku z zupełnym brakiem zainteresowania naszą propozycją ratowania szpitala oraz nieprzegłosowania naszej uchwały z autopoprawką i poniższym oświadczeniem, a skutecznym niedopuszczeniem jej pod publiczną debatę i głosowanie, przedstawiamy Państwu zawarte w poniższym oświadczeniu nasze stanowisko z konkretną propozycją ratowania szpitala.

W imieniu klubu radnych Marka Długozimy Skuteczni dla Rozwoju – burmistrz Marek Długozima
W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości – starosta Waldemar Wysocki

propozycja KWW MD i PIS dla ratowania szpitala.jpeg

Zobacz także:
 • Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy

  Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy dotyczące nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego związanej z próbą odwołania Starosty Waldemara Wysockiego

 • Zarząd powiatu zgodził się na przejęcie szpitala przez gminę Trzebnica

  _DSC6816.jpeg

  Wszyscy chcą ratować szpital?

  Głośno zrobiło się ostatnio na temat ratowania trzebnickiego szpitala. Kwestię tę poruszano nawet we wrocławskich Faktach. Tymczasem burmistrz Marek Długozima prowadzi intensywne rozmowy w tej sprawie. Spotkał się już z kierownictwem szpitala, a Zarząd Powiatu jednogłośnie przyjął propozycję przejęcia go przez Gminę Trzebnica.

 • Propozycja burmistrza Marka Długozimy w sprawie ratowania szpitala!

  _DSC6816.jpeg

  Nasz nowy szpital!

  Bardzo głośnym i ważnym tematem ostatnich dni jest sytuacja szpitala im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Podlega on Powiatowi Trzebnickiemu i od lat boryka się z ogromnymi problemami finansowymi. Ważą się jego losy, grozi mu bankructwo, możliwe jest także przejęcie przez inny szpital lub wdrożenie programu naprawczego. W obliczu potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu trzebnickiego podjąłem decyzję o złożeniu propozycji ratowania Szpitala – przejęcia go przez Gminę Trzebnica. Jestem przekonany, że jest to najlepszy sposób wyprowadzenia Szpitala z problemów w jakich się znalazł. Poniżej chciałbym przedstawić mieszkańcom powiatu trzebnickiego moje stanowisko w tej niezwykle istotnej sprawie.

   

   

 • Trzebnicki szpital akredytowany przez Ministra Zdrowia

  IMG_8953.jpeg

  Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej przeszedł pozytywnie przegląd akredytacyjny, który miał miejsce w dniach 16-18 września i otrzymał prestiżowy status Szpitala Akredytowanego przez Ministra Zdrowia. Oznacza to, że dołączył do elitarnego grona szpitali gwarantujących jakość świadczonych usług.

 • OŚWIADCZENIE

  _DSC6816.jpeg

  Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy i Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego w sprawie petycji obywatelskiej oraz pism złożonych do nas w sprawie dotyczącej rozwiązania kontraktu z lekarzem Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej  w Trzebnicy.