Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88

 • EN
 • DE

Wojewoda wstrzymuje uchwałę o wyborze Marka Łapińskiego na Starostę

No i stało się. Postanowieniem Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka - organu nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał dolnośląskich samorządów, wstrzymane zostało wykonanie uchwały o wyborze Pana Marka Łapińskiego na Starostę Trzebnickiego. Potwierdziły się zatem formułowane wcześniej poważne wątpliwości co do sposobu, jakim radni opozycyjni z PO i PSL próbowali pozbawić funkcji starosty Pana Waldemara Wysockiego. Przypomnę tylko, że ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa w art. 31 ust. 3, że „odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” W przypadku Rady Powiatu Trzebnickiego do zgodnego z prawem odwołania starosty wymagana jest zgoda 13 radnych. Podczas sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 30.11.2015 roku, radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie (PSL) odwołali głosami 11 radnych - w moim odczuciu niezgodnie z prawem - Starostę Trzebnickiego Waldemara Wysockiego poprzez stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze starosty z dnia 18.12.2014 roku.

Co w praktyce oznacza dzisiejsza decyzja Wojewody Dolnośląskiego? Pan Marek Łapiński nie może sprawować funkcji Starosty Trzebnickiego, którym obecnie jest Pan Waldemar Wysocki. Czemu zatem miał służyć krótki epizod Pana Marka Łapińskiego jako Starosty Trzebnickiego? Z informacji uzyskanych od pracowników Starostwa Powiatowego w Trzebnicy jednoznacznie wynika, że prawdziwym celem wyboru nowego chwilowego zarządu powiatu z Markiem Łapińskim na czele mógł być „skok na kasę powiatu” polegający na zmianie budżetu Powiatu Trzebnickiego i przelanie Gminie Prusice kwoty 1 600 000 złotych na poczet wykonania przez Gminę Prusice drogi Kaszyce - Prusice. Taki bowiem projekt uchwały budżetowej nakazał przygotować nieurzędujący już Marek Łapiński. W poprzednim budżecie Powiatu Trzebnickiego na omawianą drogę zabezpieczona była kwota 700 000,00 złotych. W związku z tym podczas swojego krótkiego urzędowania Pan Marek Łapiński nakazał służbom finansowym Starostwa Powiatowego zabrać kwotę 900 000,00 złotych, przeznaczonych na remonty następujących dróg w Gminie Trzebnica: drogi Taczów Wielki - Brochocin, Ujeździec Wielki - Janiszów, drogi do Malczowa oraz drogi do Węgrzynowa i przeznaczyć je na drogę w Gminie Prusice, którą kieruje jego kolega z Platformy Obywatelskiej Igor Bandrowicz. Smutne jest to, że chwilowy „starosta” z Trzebnicy chciał zabrać pieniądze z Trzebnicy i przekazać je Gminie Prusice. Jeszcze bardziej smutne i nieodpowiedzialne jest to, że Pan Marek Łapiński rozpętując burzę medialną i zainteresowanie ogólnopolskich mediów sprawą dwóch starostów w Trzebnicy poczynił realne szkody w wizerunku Trzebnicy. Swoimi niepohamowanymi ambicjami nadszarpnął on wizerunek Trzebnicy, na który tak ciężko pracujemy. Poprzez swoje chore ambicje Pan Marek Łapiński ośmieszył nie tylko siebie, ale wszystkich radnych opozycyjnych, którzy na niego zagłosowali: Roberta Adacha, Adama Gubernata, Marzannę Jurzystę-Ziętek, Ewę Pasek, Damiana Sułkowskiego, Sławomira Zarentowicza, Jana Zdziarskiego, Alicję Żywiec, Małgorzatę Matusiak, Pawła Olesia oraz Jana Hurkota. 


Z poważaniem

Marek Długozima - Burmistrz Gminy Trzebnica

 

Postanowienie Wojewody wstrzymujące wykonanie uchwały z dn. 30 listopada 2015 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego: 

uchwała_2_1.jpeg   uchwała_2_3.jpeg


Postanowienie Wojewody wstrzymujące wykonanie uchwały z dn. 30 listopada 2015 w sprawie uwzględnienia skargi na uchwałę Rady Powiatu Trzebnickiego nr II/5/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Powiatu Trzebnickiego:

 

uchwała_1_1.jpeg   uchwała_1_3.jpeg


 

W tym miejscu należy dodać, że Wojewoda wstrzymał równocześnie wykonanie pozostałych uchwał Rady Powiatu Trzebnickiego z dn. 30 listopada 2015 r., w tym uchwały o powołaniu nowego wicestarosty i członka zarządu Pawła Olesia (PSL) i członka zarządu Marzanny Jurzysty-Ziętek (PO). Tym samym w dalszym ciągu konstruktywną współpracę dla dobra mieszkańców Powiatu Trzebnickiego będzie mógł kontynuować dotychczasowy Zarząd Powiatu Trzebnickiego z koalicji klubu radnych Marka Długozimy - Skuteczni dla Rozwoju i Prawa i Sprawiedliwości w składzie: Waldemar Wysocki - starosta, Jerzy Trela- wicestarosta, Daniel Buczak - członek Zarządu, Sławomir Błażewski - członek Zarządu  

 

20151209_124047.jpeg

Jeszcze wczoraj Marek Łapiński przebywał w tym gabinecie twierdząc, że jest Starostą Trzebnickim. Dziś, gdy tylko nowy Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wstrzymał uchwałę o jego wyborze na starostę, opuścił zajęty przez niego gabinet zabierając wszystkie rzeczy łącznie z wyrobionymi w pośpiechu pieczątkami.

Zobacz także:
 • Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy

  Oświadczenie Burmistrza Marka Długozimy dotyczące nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Trzebnickiego związanej z próbą odwołania Starosty Waldemara Wysockiego

 • O co naprawdę chodzi?

  subiektywnym okiem.jpeg

  O szpital czy raczej fotel gospodarza powiatu? - Przedstawiamy stanowisko Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy w sprawie złożenia przez radnych opozycyjnych Rady Powiatu Trzebnickiego wniosku o odwołanie starosty. 

 • "Zamach" na legalnie wybrane władze Powiatu Trzebnickiego

  IMG_8267.jpeg

  Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa w art. 31 ust. 3, że „odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” W przypadku Rady Powiatu Trzebnickiego do zgodnego z prawem odwołania starosty wymagana jest zgoda 13 radnych. Podczas sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 30.11.2015 roku radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie (PSL) po raz kolejny udowodnili, że nie liczą się z obowiązującym prawem.