Dowiedz się więcej nt. Koronawirus gov.pl/koronawirus / Bezpłatne infolinie informacyjne NFZ - 800 190 590   /   PZU - 22 505 11 88     //    W okresie od 27 lipca do końca sierpnia Urząd Miejski będzie przyjmował interesantów od godz. 8:00 do 15:00.

  • EN
  • DE

"Zamach" na legalnie wybrane władze Powiatu Trzebnickiego

OŚWIADCZENIE

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym określa w art. 31 ust. 3, że „odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.” W przypadku Rady Powiatu Trzebnickiego do zgodnego z prawem odwołania starosty wymagana jest zgoda 13 radnych. Podczas sesji Rady Powiatu Trzebnickiego w dniu 30.11.2015 roku radni opozycyjni z Platformy Obywatelskiej i Razem w Powiecie (PSL) po raz kolejny udowodnili, że nie liczą się z obowiązującym prawem. Mianowicie radni opozycyjni odwołali niezgodnie z prawem Starostę Trzebnickiego Waldemara Wysockiego poprzez stwierdzenie nieważności uchwały o wyborze starosty z dnia 18.12.2014 roku.  Taki wybieg prawny jest w moim przekonaniu niezgodny z prawem i nie utrzyma się w organach nadzoru nad uchwałami samorządu oraz przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Po odwołaniu Starosty Trzebnickiego Waldemara Wysockiego radni opozycyjni po raz kolejny łamiąc prawo podjęli uchwały o stwierdzeniu nieważności uchwał o wyborze pozostałych członków Zarządu Powiatu oraz powołali nowy Zarząd z Panem Markiem Łapińskim w charakterze starosty.  Radni opozycyjni nie mogąc zebrać 13 radnych do zgodnego z prawem odwołania starosty posunęli się bardzo ryzykownego i nieprawnego fortelu o stwierdzeniu niezgodności z prawem wyboru starosty Waldemara Wysockiego. Co najgorsze z wypowiedzi radnych opozycyjnych wynika, że mają oni świadomość, że odwołanie dotychczasowego i wybór nowego starosty jest wątpliwe pod względem prawnym i rządzenie wybranego przez nich starosty Marka Łapińskiego może nie potrwać długo. Z podejmowanych przez nieprawnie wybrany nowy zarząd powiatu decyzji można wywnioskować że prawdziwym celem wyboru nowego chwilowego zarządu powiatu może być „skok na kasę powiatu” polegający na zmianie budżetu Powiatu Trzebnickiego i przelanie Gminie Prusice kwoty 2,4 miliona złotych na poczet wykonania przez Prusice drogi Kaszyce- Prusice. Tym samym mniej środków finansowych niż wynikałoby to z propozycji zarządu powiatu dotyczącej zrównoważonego rozwoju wszystkich gmin przypadłoby pozostałym gminom Powiatu Trzebnickiego na inwestycje drogowe na ich terenie. Wersję tą uprawdopodabnia również wizyta w dniu dzisiejszym Burmistrza Gminy Prusice Igora Bandrowicza w gabinecie Starosty Waldemara Wysockiego. Podczas tej rozmowy Burmistrz Prusic oświadczył, że poprze głosami swoich radnych powiatowych przywrócenie Waldemara Wysockiego na funkcję starosty i podniesie mu pensje do poprzedniej wysokości jeśli starosta przeleje dzisiaj 700 000 zł Gminie Prusice z tytułu remontu drogi Prusice- Kaszyce.  Jeżeli ten scenariusz się sprawdzi, a wszystko na to wskazuje, „nowe” władze powiatu narażą się na znaczną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nieuprawnionego dysponowania środkami publicznymi. Działania radnych opozycyjnych doprowadziły do sytuacji, w której obecnie mamy dwóch starostów i dwa zarządy powiatu, zaś do czasu rozstrzygnięcia nadzoru prawnego Wojewody Dolnośląskiego nie wiemy który z nich ma obecnie legitymacje do sprawowania władzy. W naszej ocenie popartej dogłębną analizą prawników, legitymacje do sprawowania władzy w Powiecie Trzebnickim ma Waldemar Wysocki. Tym samym radni opozycyjni z PO i PSL po raz kolejny zafundowali mieszkańcom powiatu paraliż demokratycznie wybranych władz Powiatu Trzebnickiego. Tym razem paraliż ten jest o tyle niebezpieczny, że zagraża on funkcjonowaniu powiatowego Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej, którego sytuacja wymaga podjęcia zdecydowanych decyzji.  Kolejny paraliż Powiatu Trzebnickiego do którego doprowadzili radni opozycyjni z PO i PSL coraz bardziej uprawdopodabnia rozwiązanie Rady Powiatu Trzebnickiego i Zarządu Powiatu przez władze Państwa Polskiego i ustanowienie komisarza w Powiecie Trzebnickim. Wówczas za rozpisanie nowych wyborów do Rady Powiatu Trzebnickiego odpowiedzialność ponosić będą radni opozycyjni z PO i PSL.   

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego nr II OSK 2377/14 z dnia 18.11.2014, na który powołują się radni opozycyjni, uzasadniając możliwość odwołania starosty dotyczy zupełnie innej kwestii- planów zagospodarowania przestrzennego i nijak ma się do odwołania władz powiatu. W naszej ocenie dalej do odwołania starosty niezbędna jest kwalifikowana większość głosów 3/5 głosów to jest 13 radnych, których przy odwołaniu Starosty Trzebnickiego radni opozycyjni nie zachowali. Idąc tropem myślenia radnych opozycyjnych można by było odwołać zwykłą większością głosów każdego marszałka czy starostę w Polsce, co nie jest możliwe. To co zrobili radni opozycyjni w Radzie Powiatu Trzebnickiego jest ewenementem i nie było takiego przypadku na skalę ogólnopolską w 25 letniej historii polskiej samorządności.

  

W imieniu klubu radnych Marka Długozimy - Skuteczni dla Rozwoju - Marek Długozima                                                                                

W imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości - Waldemar Wysocki

 

Komentarz do ostatnich wydarzeń w Powiecie Trzebnickim Starosty Waldemara Wysockiego i burmistrza Marka Długozimy:

  • Wojewoda wstrzymuje uchwałę o wyborze Marka Łapińskiego na Starostę

    uchwała_2_slider.jpeg

    Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Pana Pawła Hreniaka- organu nadzoru nad zgodnością z prawem uchwał dolnośląskich samorządów, wstrzymane zostało wykonanie uchwały o wyborze Pana Marka Łapińskiego na Starostę Trzebnickiego. Potwierdziły się zatem formułowane wcześniej poważne wątpliwości co do sposobu, jakim radni opozycyjni z PO i PSL próbowali pozbawić funkcji starosty Pana Waldemara Wysockiego.